Behandeling door een oefentherapeut Cesar - Mensendieck

Een oefentherapeut Cesar - Mensendieck is specialist in het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Als u uw lichaam verkeerd gebruikt of belast – al dan niet door kanker – ontstaat een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie Cesar- Mensendieck kan dan helpen.

De oefentherapeut kijkt naar de verbanden tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. De therapeut stelt met u een behandelprogramma samen. U krijgt inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Mensen kunnen preventief aan de slag met adviezen en oefeningen tijdens en na kanker.

De behandeling begint met een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Samen met de therapeut kijkt u naar uw houding en uw dagelijkse bewegingen. Met oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen. Daarnaast zijn er oefeningen om pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Allemaal gericht op uw persoonlijke situatie zoals hobby, werk en sport. De kracht van oefentherapie Cesar - Mensendieck is dat u leert herhaling van klachten te voorkomen.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden soms de oefentherapie Cesar - Mensendieck vanuit de basisverzekering. Ook is vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. U hebt voor de oefentherapie geen verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Kwaliteit
Alle getoonde oefentherapeuten Cesar – Mensendieck zijn lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar Mensendieck (VVOCM) en hebben een gerichte aanvullende scholing gevolgd. Zij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de vereniging daaraan stelt. Een groot deel is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Zij werken allemaal volgens dezelfde behandelmethode die samen met revalidatieartsen is ontwikkeld; het chronisch pijn protocol.

> Film over oefentherapie bij chronische pijn