Medisch specialistische revalidatie

Tijdens en na de kankerbehandeling en in de palliatieve fase kunt u last krijgen en houden van klachten. Bijvoorbeeld minder conditie, vermoeidheid, pijn, lymfoedeem, neerslachtigheid, angst of onzekerheid. Hebt u meerdere van deze klachten die met elkaar lijken samen te hangen, dan kan medisch specialistische revalidatie u helpen.

Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen met kanker voordeel hebben bij gespecialiseerde revalidatieprogramma’s. Deze programma’s helpen om de kankerbehandelingen beter te doorstaan. Ook helpen ze om overgebleven klachten te verminderen of er beter mee om te gaan. Voor mensen die door kanker meerdere met elkaar samenhangende of complexe klachten hebben, bieden verschillende ziekenhuizen en revalidatiecentra programma’s onder de naam Medisch specialistische revalidatie. Passend bij uw klachten krijgt u een op maat gemaakt revalidatieprogramma. Onderdelen kunnen zijn: fysieke training, voedings- en dieetadvies, energieverdeling, psychosociale begeleiding of arbeidsre-integratie. In de programma's werken verschillende zorgverleners samen in een revalidatieteam onder leiding van een revalidatiearts.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden medisch specialistische revalidatie vanuit de basisverzekering. U hebt een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Kwaliteit
De getoonde revalidatieartsen en de instellingen waar zij werkzaam zijn, zijn lid van de Werkgroep Oncologische Revalidatie (WOR) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en/of voldoen aan het Behandelkader Oncologische revalidatie.