Begeleiding door een mammacareverpleegkundige

Individuele begeleiding

Omschrijving

Tijdens en na de behandeling kunt u naar uw mammacare- of oncologisch verpleegkundige als u last hebt van gevolgen van borstkanker. Bijvoorbeeld bijwerkingen van de hormoontherapie, een veranderd lichaamsbeeld of vermoeidheid. Ook kan zij u advies geven over reconstructies en protheses.

De mammacare- en oncologisch verpleegkundige zijn specialist in de zorg en begeleiding van (borst)kankerpatiënten en hun naasten. Zij zijn het aanspreekpunt voor u. Zij geven u informatie en zorgen voor begeleiding.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de begeleiding door een mammacare- of oncologisch verpleegkundige. U hebt hiervoor een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Deze informatie is afkomstig uit de