Mijn OOK / Ondersteuningsconsulent

Wanneer u of uw naaste geraakt wordt door kanker, komt er veel op u af. Het kan dan lastig zijn om u weg te vinden in alle beschikbare informatie. De online omgeving Mijn OOK en de ondersteuningsconsulent van Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) helpen u en uw naasten hierbij in alle fases van de ziekte.

Mijn OOK is uw persoonlijke online omgeving voor hulp bij het omgaan met de gevolgen van kanker. Na het inloggen krijgt u informatie en advies op maat over wat voor u belangrijk is om te leven met (of na) kanker. Dat kan bijvoorbeeld via online modules en opdrachten.

De ondersteuningsconsulent helpt u om inzicht te krijgen in uw situatie. Allerlei onderwerpen kunnen aan de orde komen. Bijvoorbeeld emoties, vermoeidheid, werk, bijwerkingen van de ziekte op het uiterlijk of seksualiteit. De ondersteuningsconsulent bespreekt de mogelijkheden om hier informatie en ondersteuning bij te vinden. Ook wijst de consulent op geschikte zorgverleners. Bijvoorbeeld een oncologisch fysiotherapeut of een psycholoog. Zo krijgt u persoonlijke begeleiding, informatie en advies over hoe u en uw naaste kunnen omgaan met de gevolgen van kanker op het leven.

Ondersteuningsconsulenten werken in ziekenhuizen, bij huisartsen en in de thuiszorg. Het zijn zorgverleners gespecialiseerd in kanker, zoals oncologieverpleegkundigen. Stichting OOK zet ondersteuningsconsulenten in voor mensen met kanker en hun naasten in heel Nederland via de online omgeving ‘Mijn OOK’.

Kosten en verwijzing
Zie voor informatie over de kosten van Mijn OOK en de ondersteuningsconsulent de website van Stichting OOK. U hebt geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. Meestal geldt dat u bij een ondersteuningsconsulent alleen terecht kan als het om de organisatie of praktijk gaat waar u in behandeling bent. Dit kan per organisatie of praktijk verschillen.

Kwaliteit
Alle ondersteuningsconsulenten in de Verwijsgids Kanker werken volgens de werkwijze en criteria zoals opgesteld door Stichting OOK. Een onafhankelijke organisatie die als doel heeft mensen met kanker en hun naasten op het juiste moment de juiste ondersteuning op niet-medische vraagstukken te bieden. De ondersteuningsconsulenten voldoen aan de kwaliteitseisen die de stichting hieraan stelt.

Je kunt bij de volgende 12 organisaties terecht: