Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die je invult en daarna met jouw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit jouw antwoorden op de vragen wordt duidelijk van welke problemen of zorgen je op dat moment last hebt. En of je behoefte hebt aan extra ondersteuning.

Je kunt deze vragenlijst invullen bij de diagnose, tijdens de behandeling en in de controleperiode daarna. 

Goed om te weten: voor het invullen van de Lastmeter heb je het programma Adobe Acrobat reader nodig. 

Zelf de Lastmeter invullen

Samen bespreken

Het is de bedoeling dat je de ingevulde Lastmeter met jouw arts of verpleegkundige bespreekt. Samen sta je stil bij wat goed gaat en wat minder. Je bepaalt ook samen of je nog extra zorg nodig hebt en wie die zorg het beste kan geven.

Voor sommige mensen is het bespreken van bepaalde klachten al voldoende om ermee aan de slag te gaan, al dan niet met hulp van een zorgverlener.

Voor anderen kan de Lastmeter confronterend werken. Klachten of gevoelens die sluimerend aanwezig waren, kunnen door de vragenlijst opkomen. Het erkennen van deze klachten of gevoelens kan lastig zijn. Maar het kan ook helpen dit eerlijk uit te spreken. De arts of verpleegkundige weet dat deze klachten voorkomen bij mensen met kanker en neemt jouw verhaal serieus.

Wanneer kun je de Lastmeter invullen?

Hoe vaak je de Lastmeter gebruikt, hangt af van jouw ziekteproces. Het invullen van de Lastmeter wordt over het algemeen op de volgende momenten aanbevolen:

Vlak na de diagnose
Je kunt de Lastmeter de eerste keer vlak na de diagnose invullen. In het gesprek met de specialist of oncologieverpleegkundige kun je de uitkomsten bespreken.

Tijdens de behandeling
In de behandelfase wordt aangeraden de Lastmeter eens in de 3 maanden in te vullen. Ook kun je de Lastmeter invullen wanneer er belangrijke veranderingen in jouw behandeltraject plaatsvinden, zoals:

  • bij de start en einde van elke soort behandeling (chemotherapie, bestraling, hormoontherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie)
  • bij de overgang van behandeling naar controleperiode
  • bij de overgang van controleperiode naar beëindiging van het contact met het ziekenhuis
  • als de ziekte terugkomt of wanneer er uitzaaiingen zijn gevonden
  • wanneer blijkt dat je niet meer beter kunt worden

In de controlefase
In de controlefase kun je de Lastmeter eens in de 3 maanden invullen.

Natuurlijk kun je de Lastmeter ook op andere momenten invullen. Het is goed om te bedenken dat de Lastmeter altijd weergeeft hoe je je op dat moment voelt. Tijdens het ziekteproces kunnen klachten ontstaan, maar die kunnen ook weer verdwijnen.

Tevredenheid van patiënten over de Lastmeter

Professionele zorgverleners en patiënten hebben samen de Lastmeter ontwikkeld. In een onderzoek hebben 302 patiënten hun mening gegeven over de Lastmeter.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • 70% vindt dat het invullen van de Lastmeter hen inzicht geeft in de klachten die ze ervaren
  • 55% vindt dat het invullen inzicht geeft in de ernst van de klachten
  • 60% vindt dat de Lastmeter helpt bij het gesprek met de zorgverlener
  • 80% raadt anderen aan de Lastmeter in te vullen

Patiënten die de antwoorden op de Lastmeter bespreken met hun (huis)arts of verpleegkundige hebben een meer positieve mening over de Lastmeter dan patiënten die dat niet doen.

Andere vragenlijsten

De Lastmeter is de meest gebruikte vragenlijst om klachten en behoefte voor verdere zorg bij het verwerken van kanker in kaart te brengen. Jouw (huis)arts of verpleegkundige kan ook een andere vragenlijst gebruiken. Om zicht te houden of een klacht of probleem in verloop van tijd erger of juist minder erg wordt, gebruiken zorgverleners soms de vragenlijst EORTC-QLQ-030.