Twee typen informatie

Trusted Medical Content

Gezondheidsinformatie

De informatie in de bibliotheek is getoetst bij artsen en deskundigen. Je herkent de gezondheidsinformatie aan bovenstaand icoon.


User Generated Content

Ervaringskennis

In de discussiegroepen en blogs staan persoonlijke ervaringen van (ex) patienten en hun naasten, dit heet ervaringskennis. Je herkent de ervaringskennis aan bovenstaand icoon.

Het onderscheid is ook in kleur herkenbaar gemaakt. Kanker.nl hanteert de volgende indeling:
  • De getoetste informatie is turquoise. 
  • De persoonlijke ervaringskennis is oranje.