Zorgverleners en herstel

Opslaan

Tijdens uw herstel en nazorg krijgt u te maken met allerlei zorgverleners. Hoe kunnen zij u helpen om aan het werk te blijven of het werk op te pakken?

Uw behandelend arts

De behandelend arts controleert u tijdens uw herstel. U mag verwachten dat hij de bijwerkingen behandelt van de therapieën die u ondergaat. Of dat hij u doorverwijst naar andere zorgverleners.

Wat kunt u doen:

Vraag uw behandelend arts om adviesals u hinder ondervindt van bijwerkingen. Stel eventueel samen een nazorgplan op.

Lichamelijke beperkingen

Bij lichamelijke beperkingen let de behandeld (huis)arts op bijwerkingen die van invloed zijn op de organen of op het bewegen. Deze kunnen gevolgen hebben op de werkhervatting. Voorbeelden daarvan zijn lymfoedeem, darm- en blaasproblemen, een stoma of een amputatie.

Voor veel lichamelijke beperkingen is een effectieve vorm van begeleiding mogelijk om de klachten te verminderen. Ook kunt u leren hoe u met uw beperkingen kunt omgaan. Met de Lastmeter kunt u in kaart brengen welke behoeften u heeft voor revalidatie.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl en lichamelijke activiteit verlagen de kans op het ontstaan van bijvoorbeeld depressies en andere stoornissen. Tegelijk hebben ze een positief effect op de overlevingskansen en de werkhervatting.

De bedrijfsarts wijst u op de risicofactoren die een negatieve invloed hebben op uw gezondheid, zoals roken, ongezonde voeding, alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit en overgewicht. Als u niet voldoende beweegt, zal hij u aanraden te gaan sporten. U heeft echter de verantwoordelijkheid om uw levensstijl aan te passen.

De bedrijfsarts overlegt zijn beleid (en stemt dit af) met uw huisarts en/of behandelend arts.

Revalidatie

Kankerrevalidatie heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van mensen met kanker die weer aan het werk willen. Niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook voor wat betreft het psychosociaal functioneren.

De arts verwijst u door naar revalidatie als: 

  • revalidatie uw lichamelijk herstel bevordert
  • het herstel langer duurt dan verwacht en u daardoor (nog) niet weer aan het werk kunt 
  • u last heeft van bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen en vermoeidheid

Cognitieve beperkingen

Heeft u last van cognitieve beperkingen? Bijvoorbeeld geheugen- of, concentratieproblemen? Dan kan de arts u doorverwijzen naar een cognitieve therapie.

Psychosociale problemen

Bij psychosociale problemen kan de behandelend arts u doorverwijzen naar de huisarts of psychosociale zorgverleners, zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog, of naar gespecialiseerde psycho-oncologische centra. Verpleegkundigen brengen deze ondersteuningsbehoefte in kaart met de Lastmeter.

Wat moet u doen:

  • Volg alle adviezen altijd op, zowel van de behandelend arts als de bedrijfsarts. Bent u het niet eens met hun advies? Bespreek dit met uw behandelend arts of bedrijfsarts. Verbeter uw levensstijl: eet gezond, beperk alcoholgebruik en rook niet.
  • Verbeter uw fysieke conditie door te trainen in een sportschool met medische begeleiding of door een revalidatieprogramma te volgen. Volg bij geheugenproblemen een cognitieve therapie. Kijk of uw ziektekostenverzekeraar aanvullende therapieën vergoedt.

Uw huisarts

Zijn de behandelingen afgelopen? Er is er geen medische nazorg? Dan verdwijnt uw behandelend arts vaak volledig uit beeld. Een huisarts kan dan het verdere herstel en de nazorg begeleiden. Hij kent u thuissituatie goed en kan u doorverwijzen naar zorgverleners. Maar dit gebeurt alleen op uw initiatief.

Wat kunt u doen:

  • Maak een afspraak met de huisarts en kijk wat hij in deze fase voor u kan betekenen.

Beweging en conditie

Bewegen of sporten dragen bij aan een beter herstel van de lichamelijke en geestelijke conditie. En om te blijven werken of het werk te hervatten. In Nederland heb je diverse beweeg- en revalidatieprogramma's waaraan je kunt deelnemen.

Sommige ziekenhuizen hebben een eigen nazorgprogramma voor patiënten met kanker. Ook buiten het ziekenhuis zijn er mogelijkheden om te werken aan conditieherstel en een nieuw evenwicht. Een aantal verzekeraars vergoedt deelname aan revalidatie of sport onder begeleiding.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2014

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.