Gevolgen

Ziek melden

Opslaan

Heeft u zich ziek gemeld? Dan krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft voor wie wanneer wat moet doen bij u als u niet kunt werken wegens ziekte.

Stap 1: Verwoorden van problemen

Ongeveer 4 weken na de ziekmelding heeft u een gesprek met de bedrijfsarts. Op basis van dit gesprek maakt de bedrijfsarts de probleemanalyse. Dit gebeurt uiterlijk 6 weken na uw eerste verzuimdag.

Stap 2: Bedenken van oplossingen

Op basis van deze probleemanalyse moet u een plan van aanpak hebben voor uw terugkeer naar werk. Uw leidinggevende schrijft dit samen met u. Het plan moet uiterlijk 8 weken na uw ziekmelding klaar zijn.

Bent u te ziek om een plan van aanpak op te stellen? Dan kunt u volstaan door te melden dat er voorlopig geen zicht is op re-integratie. Het plan kunt u op een later moment aanvullen. Dit gebeurt bij mensen met kanker wel vaker.

Stap 3: Bewaken van de uitvoering van de oplossing

Met uw leidinggevende kiest u een casemanager. Deze ondersteunt u bij de uitvoering van het plan.

Wat kunt u doen

  • Maak een afspraak voor een ‘open’ gesprek met uw werkgever of eventueel een medewerker van personeelszaken.
  • Meld u volledig of deels ziek bij uw werkgever. Als uitzendkracht doet u dat bij het uitzendbureau. Het UWV neemt vanaf dit moment de rol van werkgever over. Herstellen gebeurt ook via het UWV.
  • Zet de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter in uw agenda.

Loondoorbetaling

In het eerste ziektejaar moet uw werkgever tenminste 70% betalen van wat u verdient. In het tweede jaar krijgt de werknemer minimaal 70% van het laatstverdiende loon. In dat jaar vervalt de minimumloongarantie.

De meeste behandelingen vinden binnen deze 2 jaar plaats. Bent u na deze periode niet volledig hersteld, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. Dit hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Als u niet meer geneest, komt u ook in aanmerking voor een WIA-uitkering. ‘In aanmerking’ want als u zich verder prima voelt kan het zijn dat u geen WIA-uitkering krijgt.

Wat kunt u doen:

  • Vraag de arbeidsdeskundige van het UWV om advies.
  • Kijk welke afspraken er in de CAO zijn gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2015

Dit artikel is geschreven door NFK.