Logboek bijhouden

Opslaan

Het kan handig zijn om gegevens te bewaren. U kunt dan aanto­nen wanneer u waar bent geweest en wat er is besproken. Er wordt veel gearchiveerd, maar ga er niet vanuit dat het automatisch gebeurt. Bovendien moet u bij langdurig ziekteverzuim aantonen wat u heeft gedaan om beter te worden.

Een logboek - of een dagboek - steunt u bij het verwerkingsproces. Later kan het voor u (of anderen die in dezelfde situatie zitten) een waardevol dossier zijn.

Wat kunt u doen:

  • Houd een logboek bij. In dit document schrijft u in eigen woorden wat u beleeft en hoe u zich voelt. Maar ook met wie u wanneer gesproken hebt en wat het re­sultaat was. Aan het begin van het logboek noteert u uw medische gegevens, zoals uw voorgeschiedenis, medicijngebruik en be­handelaars.
  • Het is belangrijk dat u regelmatig schrijft en de belangrijkste situaties noteert. Neem hiervoor on­geveer 15 minuten per keer de tijd. Noteer eerst de datum. Beschrijf daarna de gebeurtenis, wat u moe(s)t doen, de actie, het resultaat en uw stemming. U kunt een log­boek bijhouden in een schrift of op uw com­puter.
  • Leg een dossier aan waarin u alle documenten bewaart die u krijgt of opstelt.

Tips

  • Bedenk waar u over 3 maanden wilt staan. Dit kan u helpen te ontdekken wat u nodig hebt.
  • Realiseer u dat u meer bent dat uw ziekte. Ziek zijn heeft vaak grote gevolgen, zowel privé als voor uw werk.
  • Bedenk dat u een ziekte hééft, maar niet bent.
  • Blijf, voor zover de ziekte het toelaat, in beweging. Een goede fysieke conditie zorgt ervoor dat u de behandelingen beter doorstaat.

Ook een vast dagritme is belangrijk: het maakt weer aan het werk gaan makkelijker. Sta op een vaste tijd op, eet gezond en ga liefst elke dag naar buiten. Zorg voor bezigheden en afleiding.

Houd in uw logboek een lijst bij met vragen waarop u nog een antwoord wilt. Noteer ook zaken die u nog moet regelen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door NFK.