In gesprek met uw zorgverleners

Opslaan

Tijdens uw ziekteproces heeft u te maken met verschillende medische professionals, zoals uw behandelend arts, de bedrijfsarts, uw huisarts en andere zorgverleners zoals psychologen.

Uw behandelend arts

 • Informeert u over de medische diagnose en het behandelplan. Daarin komt ook de arbeidssituatie en de sociale omstandigheden aan de orde.
 • Informeert u over de (medische) consequenties die de ziekte en behandeling hebben voor uw werk op korte en lange termijn. Denk hierbij aan het type behandeling, mogelijke bijwerkingen van de behandeling en de geschatte duur van de behandeling en het herstel.
 • Verwijst naar de bedrijfsarts voor de begeleiding naar werk(hervatting). Uitzendkrachten en mensen die werkloos zijn worden naar het UWV doorverwezen voor begeleiding naar werk.
 • Stimuleert u om ook tijdens de behandelingen in beweging te blijven. Ook kan hij u verwijzen naar een (onco-)fysiotherapeut van het ziekenhuis.
 • Stimuleert u om het contact met werkgever en collega’s tijdens de behandelingen te onderhouden.

Beroepsziekte

Denkt uw behandelend arts dat uw ziekte het gevolg is van uw (werk)omstandigheden?  Dan neemt hij contact op met uw bedrijfsarts. Deze stelt vast of het om een beroepsziekte gaat. Zo ja, dan is hij verplicht dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Wat kunt u doen:

 • Zorg dat u van uw behandelend arts alle relevante informatie over de medische diagnose en het behandelplan heeft.
 • Vraag hem, de oncologieverpleegkundige of afdeling patiëntenvoorlichting van het ziekenhuis, om informatie over patiëntenorganisaties en inloophuizen in uw regio.
 • Vraag een doorverwijzing naar mogelijke zorgverleners zoals een (onco-)fysiotherapeut of andere psychosociale zorgverleners.

In gesprek met uw verpleegkundige

Tijdens uw behandeling krijgt u mogelijk ook te maken met een oncologieverpleegkundige. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg rond kanker. U kunt het onderwerp werk ook met haar bespreken.

Wat kunt u doen

 • Vertel de verpleegkundige wat uw werksituatie is.
 • U kunt de werkwijzer voor patiënten gebruiken voor uw gesprek.
 • Praat over hoe u aan het werk kunt blijven, wat heeft u nodig? Ook tijdens de palliatieve behandeling kan werken mogelijk zijn.
 • Vraag naar gevolgen van de behandeling voor het werk.
 • Bespreek met verpleegkundige eventuele twijfels over werken tijdens de behandeling.
 • Bespreek met verpleegkundige wat u aan kunt.
 • Vraag wat u zelf kunt doen om aan het werk te blijven – werken helpt uw herstel.
 • Wat kan de verpleegkundige en/of de behandelend arts voor u doen?
 • Blijf werken aan uw conditie, zorg voor uw lichaam.

De huisarts krijgt van uw behandelend arts informatie over uw diagnose en het behandel­plan.

In gesprek met uw bedrijfsarts

U krijgt  4 weken na de ziekmelding te maken met de bedrijfsarts. Hij bespreekt met u onder andere de oorzaken van uw klachten en ideeën over terugkeer naar werk.

Een eerder contact met de bedrijfsarts, liefst voor de behandelingen, is wenselijk omdat u hiervoor tijdens de behandelingen misschien onvoldoende energie heeft. Als het niet mogelijk is op het spreekuur te komen, is telefonisch contact een goed alternatief, ook tijdens de behandeling.

Steeds minder werkgevers hebben een bedrijfsarts of een goed contract met een arbodienst. Wees dus alert als werknemer en vraag aan uw werkgever hoe het geregeld is. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2015

Dit artikel is geschreven door NFK.