Zorg als u werkt

Opslaan

Omdat u weer aan het werk bent, hebt u minder vaak contact met uw zorgverleners. Maar omdat kanker een chronische ziekte is, kunt u nog onder controle zijn bij uw behandelend arts of de bedrijfsarts. Het contact is echter minimaal. De huisarts kan wel meer in beeld zijn.

Bedrijfsarts

U bepaalt samen met u werkgever hoe u gebruik wilt maken van de bedrijfsarts. Ook als u weer aan de aan de slag bent, kan de bedrijfsarts u blijven volgen. In principe heeft u elk jaar een gesprek van minimaal een half uur met de bedrijfsarts. De bedoeling daarvan is om risicofactoren voor verzuim zo vroeg mogelijk op te sporen en uitval uit het arbeidsproces te voorkomen.

De bedrijfsarts vraag hoe het gaat op uw werk. Bij knelpunten zoekt hij samen met u naar mogelijke oplossingen. Daarnaast vraagt de bedrijfsarts of er voldoende mogelijkheden zijn om voor uzelf te zorgen op het werk. Ook vraagt hij of de arbeidsomstandigheden klachten veroorzaken. Verder zal hij vragen naar het verloop van de communicatie tussen uw werkgever en uw collega’s. Weet uw werkgever van uw aandoening?  Zijn de afgesproken aanpassingen gerealiseerd en houden collega’s rekening met uw eventuele beperkingen?

Arbeidsdeskundige

Soms zal werkhervatting, door de fysieke beperkingen, niet meer mogelijk zijn. In deze gevallen, of bij twijfel of werkhervatting mogelijk is, kan een arbeidsdeskundige uitkomst bieden. Deze kijkt naar welke functies of beroepen u nog wel zou kunnen uitoefenen.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door NFK.