Werkplek

Opslaan

Vanwege de bijwerkingen van de behandeling zijn vaak aanpassingen op uw werk nodig. Uw werkgever kan meedenken en een aantal zaken regelen. De aanpassingen zijn afhankelijk van de bijwerking(en) waar u last van heeft:

  • Fysieke beperkingen: bijvoorbeeld aangepast meubilair, technische hulpmiddelen en voorzieningen. 
  • Vermoeidheid: bijvoorbeeld een rustigere werkplek, het weglaten van taken, werkzaamheden aanpassen, korter werken, flexibele werktijden (bijvoorbeeld andere pauzeregeling), thuiswerken of vervoer van en naar het werk regelen.
  • Cognitieve beperkingen: de werkzaamheden aanpassen, het werktempo verlagen, een rustige(re) werkplek creëren of thuiswerken mogelijk maken.

Daarnaast mag u van uw werkgever verwachten dat hij u serieus neemt. Ook moet u kunnen rekenen op uw collega’s voor hulp en begeleiding bij uw werkzaamheden. Ook een (externe) coach, een training of loopbaanadvies kan u helpen om uw werk weer op te pakken.

Belangrijk is ook dat u de zekerheid heeft dat uw collega’s uw werk kunnen overnemen als u er niet bent. Ten slotte mag u van uw werkgever verwachten dat hij u beschermt. En u afremt als u te veel werk wilt oppakken.

Uw werkgever kan voor ondersteuning onder meer terecht bij het UWV: zo kunnen persoonsgebonden en meeneembare voorzieningen worden aangevraagd.

Ook patiëntenorganisaties weten vaak veel over aanpassingen en hulpmiddelen. De bedrijfsarts kan uw werkgever ook informeren.

Wat kunt u doen:

  • Breng zo concreet mogelijk in kaart wat u precies nodig hebt, waar of hoe u dat kunt krijgen, hoeveel het kost en wie het gaat betalen.
  • Informeer uw werkgever over uw situatie en wat dat betekent voor het werk en de belastbaarheid. Verwijs hem eventueel door naar het UWV, de patiëntenorganisatie of de bedrijfsarts.
  • Informeer bij het UWV naar de re-integratievoorzieningen die u kunt aanvragen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2013

Dit artikel is geschreven door NFK.