Blijven werken en werkhervatting

Opslaan

Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. Hierdoor telt Nederland ook steeds meer mensen met kanker die blijven werken of het werk na de behandeling weer oppakken. Werken is gezond, ook voor (ex-)kankerpatiënten. Het kan u het gevoel geven weer mee te tellen en mee te doen aan de maatschappij. Werken kan ook afleiding geven en brengt u in contact met anderen.

Voorbereiding op re-integratie

Als u gestopt bent met werken, is het belangrijk dat u voorbereiding treft voor uw re-integratie. Hoe doet u dat? 

Interesse tonen

U mag van uw werkgever verwachten dat hij zijn best doet om contact met u te houden. Ook mag u verwachten dat hij interesse toont voor uw situatie en naar u luistert.

  • Probeer zoveel mogelijk contact te houden  uw werk en collega’s.
  • Neem zelf (ook) het initiatief: ga af en toe eens een uurtje langs of bel eens.
  • Kijk in hoeverre u wilt werken en kunt werken. Als u dat wilt en kunt: bespreek met uw werkgever welke mogelijkheden er zijn om het voor u makkelijker te maken.
  • Win tijdig juridisch advies in en laat u goed informeren over arbeidsrechtelijke aspecten door uw vakbond  of de rechtswinkel. Doe dit als u merkt dat de contacten met de werkgever of de werkhervatting stroef verlopen.

Plan van aanpak voor re-integratie

Samen met uw werkgever schrijft u een plan van aanpak voor uw re-integratie. In dit plan komt bijvoorbeeld te staan wanneer u weer meer uren gaat werken, of u andere taken gaat uitvoeren. En hoe het vervolgoverleg daarover met de bedrijfsarts geregeld is. Het plan van aanpak moet er binnen 8 weken na de ziekmelding liggen. De werkgever legt een re-integratiedossier aan.

Casemanager

Ook bent u wettelijk verplicht een casemanager te kiezen. Dit is iemand die de voortgang van de re-integratie in de gaten houdt. Meestal is het iemand uit uw eigen organisatie, uw leidinggevende of een medewerker van personeelszaken. 

U kiest de casemanager met uw leidinggevende. Soms wordt hierover ook zonder u besloten. Daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Als u iemand anders wilt, dan kan dat.

Tips:

  • Bereid het gesprek voor. Zet uw ideeën en verwachtingen over uw re-integratie op papier. Beschrijf uw doelen zo concreet mogelijk en voeg er een tijdspad aan toe. 
  • Schrijf het plan van aanpak zo snel mogelijk met uw werkgever. Maak een kopie van het plan van aanpak voor uw eigen administratie. Zo weet u altijd waar u aan toe bent en waaraan u zich moet houden.
  • Denk na over wie uw casemanager kan zijn en zorg dat u samen met uw leidinggevende een casemanager kiest waarin u vertrouwen heeft.
  • Overleg met uw bedrijfsarts als u het niet eens bent met uw werkgever over het plan van aanpak.
  • Probeer goed te motiveren waarom u iemand anders wilt, als dit het geval is: wat draagt die persoon extra bij? Of geef aan waarom u de door uw werkgever voorgestelde casemanager niet wilt (bijvoorbeeld omdat u een conflict heeft met die persoon).

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2015

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.