Rechten en plichten 

Opslaan

Als je ziek wordt, heb je een aantal rechten en plichten. De belangrijkste staan hieronder:

Plichten werknemer

Je hebt de plicht om mee te werken aan je re-integratie. Dat betekent dat je er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Zo heb je elke 6 weken een afspraak met je werkgever. Ook heb je regelmatig een afspraak met de bedrijfsarts. Dat moet volgens de wet.

Lees op Arboportaal welke plichten je nog meer hebt

Vinden je werkgever en de bedrijfsarts dat je weer aan het werk kunt? Ga dan weer aan het werk, ook al ben je het er niet mee eens. Anders loop je het risico dat je geen loon meer krijgt, of zelfs ontslag.

Rechten werknemer

Je hebt recht op doorbetaling van je loon tijdens de duur van je contract, tot een maximale duur van 2 jaar. Meestal is dat het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Of dat bij jou zo is, vind je terug in de cao of in je arbeidscontract.

Verder heb je recht op een goede, onafhankelijke begeleiding bij ziekte of klachten door een bedrijfsarts.

Twijfel je aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kun je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts of een bedrijfsarts consulent oncologie (baco).

Plichten werkgever

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je op een goede manier weer blijvend aan het werk kunt gaan (re-integreert). Hij of zij moet een plan van aanpak opstellen en in een re-integratieverslag bijhouden hoe het gaat met je re-integratie.

Je werkgever is verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van je ziekteproces. Hij of zij vraagt een bedrijfsarts of andere arbo-deskundige om je te begeleiden. 

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte moet je werkgever je loon doorbetalen. 

Rechten werkgever

Weiger je (tijdelijk) aangepast werk te doen? Dan heeft jouw werkgever het recht om je loon in te houden. Soms heeft hij of zij zelfs het recht om je te ontslaan. Het UWV moet dit goedkeuren. 

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan heeft de werkgever het recht om je te ontslaan. Dat kan alleen als je werkgever kan bewijzen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om je te helpen bij je re-integratie. Als je dan nog niet (helemaal) werkt, kun je een uitkering aanvragen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.