Naar de bedrijfsarts

Opslaan

Je werkgever is er tot het einde van je contract verantwoordelijk voor om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Veel werkgevers huren hiervoor een bedrijfsarts in. Die begeleidt je tijdens je ziekte (ook als je doorwerkt) en bij de terugkeer naar het werk. 

Het is belangrijk om vanaf het begin (de diagnose) contact te hebben met de bedrijfsarts. Je hoeft niet altijd te wachten op een uitnodiging. Vraag gerust zelf om een afspraak.

Eerste afspraak met de bedrijfsarts

Is er nog geen contact met de bedrijfsarts geweest? Dan kun je in de eerste weken na je ziekmelding een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts verwachten. 

Lees de tips voor het gesprek met de bedrijfsarts.

Contact met de bedrijfsarts

Je spreekt de bedrijfsarts eens in de 6 tot 12 weken. Soms kan het ook telefonisch, wanneer je bijvoorbeeld middenin een behandeling zit.

Roept de bedrijfsarts je op voor een gesprek, dan heb je de plicht om te verschijnen. Behalve als dat echt niet mogelijk is vanwege je klachten. 

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Hij of zij mag je privégegevens en medische gegevens niet delen met je werkgever, huisarts of specialist zonder je toestemming. 

Contact tussen bedrijfsarts en behandelend arts

Het kan zijn dat de bedrijfsarts informatie nodig heeft van je behandelend arts. Bijvoorbeeld over je behandeling en vooruitzichten. De behandelend arts mag deze informatie alleen geven met jouw toestemming.

Bedrijfsarts gespecialiseerd in kanker (BACO)

Sommige bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in kanker en werk.  Ze heten dan Bedrijfsarts Consulent oncologie (BACO). Je kunt je huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts vragen om een verwijzing naar een BACO. Die kan je misschien beter begeleiden.

Einde contract

Wanneer je contract tijdens het ziek-zijn afloopt, neemt het UWV de rol van de bedrijfsarts over. Tijdens je ziektewetuitkering krijg je van het UWV een re-integratiebegeleider. Dit is je contactpersoon bij het UWV die je begeleidt bij het vinden van een passende baan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.