Mijn werkgever wil mij ontslaan

Opslaan

Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek bent. Het mag ook niet wanneer de verwachting is dat je binnen een half jaar na de keuring voor de WIA weer beter bent. Er zijn wel uitzonderingen. 

Ontslag binnen 2 jaar is wel mogelijk: 

  • bij een proeftijd
  • bij een tijdelijk contract
  • bij ontslag op staande voet
  • wanneer je niet meewerkt aan je re-integratie
  • wanneer het bedrijf sluit

Lees meer over de ontslagprocedure op de website van de Rijksoverheid

Wil je werkgever je binnen 2 jaar na ziekmelding toch ontslaan? Dan moet hij daarvoor toestemming vragen bij het UWV. Ben je het niet eens met het ontslag, dan moet je dit aan het UWV laten weten. Lees meer over de ontslagprocedure via UWV 

Adviezen en tips bij dreigend ontslag

  • Teken je ontslagbrief niet.
  • Stuur zo snel mogelijk een aangetekende brief aan je werkgever. Schrijf in deze brief dat je niet akkoord gaat met het ontslag.
  • Overleg met je bedrijfsarts, verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige van het UWV wat je  wanneer moet doen. 
  • Het UWV stuurt je een verweerformulier. Vul dit in en stuur dit terug.
  • Vraag hulp bij een rechtswinkel, het Juridisch Loket, of bij de vakbond (als je daar lid van bent). Maak gebruik van je rechtsbijstandverzekering (als je die hebt).

Ontslag na 2 jaar ziekte mag (meestal) wel

Ben je langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan je werkgever ontslag voor je aanvragen bij het UWV.

Je werkgever en jij kunnen ook besluiten om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dat betekent dat jullie allebei akkoord gaan met de beëindiging van het dienstverband. De afspraken hierover worden vastgelegd in een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over ontslagvergoeding, opzegtermijn en uitbetaling vakantiedagen.

Tip: Laat de overeenkomst goed juridisch toetsen. Zo voorkom je dat je recht op een WW-uitkering vervalt. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.