Checklist ‘In gesprek met de bedrijfsarts’ 

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

De bedrijfsarts begeleidt je tijdens je ziekte en bij je terugkeer naar het werk. Je hebt ongeveer eens in de 6 tot 8 weken een gesprek met de bedrijfsarts. Hieronder vind je tips voor het gesprek.

Hoe bereid je het gesprek met de bedrijfsarts voor?

 • Denk na of je iemand mee wil nemen naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid of goede vriend(in). 
 • Neem belangrijke medische papieren mee, bijvoorbeeld een brief van je huisarts of specialist. En een overzicht van de medicijnen die je gebruikt.
 • Bedenk voor jezelf wanneer en hoe jij je werk zo goed mogelijk op kunt pakken. Maak dit zo concreet mogelijk. Welke taken kun je doen? Op welk deel van de werkdag wil je je uren maken? 
 • Schrijf op welke vragen je zelf aan de bedrijfsarts wilt stellen.

Tips voor het gesprek zelf

 •  Je mag het gesprek opnemen. Dan kun je er thuis in alle rust nog eens naar luisteren. Bespreek dit altijd wel even vóór het gesprek.
 • De vragen van de bedrijfsarts gaan over wat je wél kan. Leg duidelijk uit wat voor jou mogelijk is en wat je daarvoor nodig hebt; bijvoorbeeld een rustige werkplek, duidelijk afgebakende taken of klusjes die je snel kunt afronden. 
 • Geef aan waar je grenzen liggen, bijvoorbeeld: ‘Ik kan maximaal 3 uur per dag werken’. Onderbouw dit met voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor krijgt de arts een beter beeld van jouw belastbaarheid.
 • Houd je antwoorden zo feitelijk mogelijk. Geef bijvoorbeeld aan hoe lang je moet rusten na inspanning.
 • Benoem de situatie zoals die is. Doe jezelf niet flinker voor dan je bent, maar maak je klachten ook niet erger.
 • Heb je de indruk dat de bedrijfsarts niet veel ervaring heeft met het begeleiden van mensen met kanker? Wijs je bedrijfsarts dan op de richtlijn Kanker en werk. Noem ook de mogelijkheid om advies te vragen aan een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).

Vragen die je na afloop van het gesprek kunt stellen

 • Wat vertelt u over dit gesprek aan mijn werkgever?
 • Wanneer hebben wij weer contact?
 • Heeft u contact met mijn arts in het ziekenhuis?

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

Persoonlijke pagina

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Persoonlijke pagina

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Gerrie Lok

Maatschappelijk werker, LUMC

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019