Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Opslaan

Veel zelfstandigen hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Als je dan niet kunt werken, heb je geen inkomen. Dat levert naast het ziek-zijn veel zorgen op. Informeer in dat geval of je een uitkering van de gemeente kunt krijgen.

Er zijn 3 verschillende uitkeringen:

  • Bbz-uitkering
  • IOAZ-uitkering 
  • bijstandsuitkering

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-regeling)

Heb je al langere tijd een eigen bedrijf? En kun je als ondernemer tijdelijk niet in je levensonderhoud voorzien? Dan kun je misschien financiële steun van de gemeente krijgen. 

Lees meer over de Bbz-regeling en over de voorwaarden.

IOAZ-uitkering

Wil je stoppen met je bedrijf? Informeer dan bij je gemeente of je misschien recht hebt op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Lees meer over de IOAZ en over de voorwaarden

Algemene bijstand

Heb je niet genoeg inkomen of vermogen om in je levensonderhoud te voorzien? En kom je niet voor een andere voorziening of uitkering in aanmerking? Dan kun je mogelijk een bijstandsuitkering krijgen. 

Lees meer over de bijstand en over de voorwaarden. 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door de redactie van kanker.nl.