Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Opslaan

Ik heb een AOV

Verwacht je dat je voor een langere periode ziek of arbeidsongeschikt bent? Meld dit dan aan je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Na je ziekmelding krijg je een gesprek met een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts. Deze arts bepaalt hoeveel procent je arbeidsongeschiktheid bent. Dit is belangrijk voor de hoogte van je uitkering. 

De meeste verzekeraars helpen je ook om weer aan het werk te gaan (re-integratie). Wat voor hulp je kunt krijgen bij re-integratie, hangt af je verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld begeleiding door een re-integratiebureau of arbeidsdeskundige zijn.

Als je begeleiding kunt krijgen, kijk dan altijd of deze persoon of organisatie deskundig is op het onderwerp kanker en werk. 

Tip: Lees de polisvoorwaarden nog een keer goed na. Dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Ik neem deel aan een broodfonds 

Ben je voor langere tijd ziek of arbeidsongeschikt? Meld dit dan bij het bestuur van je broodfonds (of schenkkring).

Na 30 dagen (eigen-risico-periode) krijg je van iedere deelnemer in het broodfonds een kleine schenking. Alles bij elkaar vormen die schenkingen het bedrag waarvoor je hebt ingetekend.

De eerste maand kun je je alleen voor 50% of 100% ziekmelden. Na de eerste maand zijn andere percentages mogelijk. 

Je krijgt maximaal 2 aaneengesloten jaren schenkingen per ziekte.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.