Als werken niet (goed) lukt

Opslaan

Wanneer werken door een ziekte of handicap niet lukt, val je onder de participatiewet. Dan kun je bij het UWV een Wajong-uitkering aanvragen.

Kun je nog wel (deels) werken? Dan heb je geen recht op een Wajong, maar mogelijk wel op een bijstandsuitkering.

De Wajong 2015 is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. En daardoor minder of geen mogelijkheden hebben om te werken.

Je vraagt de uitkering aan bij het UWV. Het UWV beoordeelt je ‘arbeidsvermogen’ en kijkt daarbij of en hoeveel je nog kunt werken. De uitkomst van die beoordeling bepaalt of je een Wajong-uitkering krijgt of dat je voor ondersteuning vanuit de gemeente in aanmerking komt.

Andere vormen van steun vanuit de gemeente

Heb je moeite om een baan te vinden die bij jou en jouw situatie past? Dan heb je misschien recht op een andere vorm van steun vanuit het UWV of de gemeente:

Indicatie banenafspraak

Als je door ziekte of een handicap het minimumloon niet kunt verdienen, kun je misschien een indicatie banenafspraak krijgen. Kabinet en werkgevers hebben namelijk afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Met een indicatie banenafspraak val je onder de doelgroep die kans maakt op een van deze banen. 

Indicatie beschut werk

Kun je alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een ‘gewone’ werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan geeft het UWV een positief advies indicatie beschut werk. Je kunt hiermee naar de gemeente gaan en de gemeente beslist dan of je ook echt een indicatie beschut werk krijgt.

Lees meer op de website van het UWV.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: augustus 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.