Andere mogelijkheden

Andere mogelijkheden bij een kinderwens

Opslaan

Als na de behandeling van kanker blijkt dat je onvruchtbaar bent geworden, kun je ook de volgende opties overwegen om samen met je partner een gezin te stichten.

  • eiceldonatie: als de vrouw onvruchtbaar is
  • zaadceldonatie: als de man onvruchtbaar is
  • draagmoederschap: als de vrouw geen baarmoeder meer heeft of zelf niet zwanger mag worden
  • adoptie
  • pleegzorg 

Eiceldonatie

Bij eiceldonatie staat een vrouw (donor) eicellen af met als doel een zwangerschap bij een andere vrouw (wensmoeder) mogelijk te maken. De benodigde zaadcellen komen van de partner van de wensmoeder. Dit is de wensvader.

Uit het sperma van de wensvader worden de meest actieve zaadcellen geselecteerd. Die worden samengebracht met de eicellen van de donor. Als de bevruchting door middel van IVF of ICSI succesvol is, ontstaat hieruit een embryo. Deze wordt vervolgens in de baarmoeder van de wensmoeder geplaatst.

Zaaddonatie

Bij zaaddonatie staat een man (donor) zaadcellen af met als doel een zwangerschap mogelijk te maken bij een paar met een kinderwens.

Deze zaadcellen kunnen via verschillende technieken worden gebruikt:

  • intra-uteriene inseminatie (IUI): hierbij wordt het zaad van de donor in de baarmoeder van de wensmoeder gebracht
  • in vitro fertilisatie (IVF): hierbij worden de eicellen van de wensmoeder door de zaadcellen van de donor bevrucht. Dit gebeurt in het laboratorium: 3 dagen later wordt een embryo in de baarmoeder van de wensmoeder geplaatst.
  • intra-vaginale inseminatie in de thuissituatie: hierbij brengt de wensmoeder of haar partner het zaad van de donor zelf in de vagina. Dit heet ook wel zelfinseminatie. 

De wensouders dragen zelf de donor voor. Iedere kliniek in Nederland is verplicht de gegevens van zwangerschappen die zijn ontstaan met donorzaad aan te leveren aan de Stichting Donorgegevens. Een kind dat weet (of denkt te weten) dat hij of zij met donorsperma is verwekt, kan zich wenden tot deze stichting om na te vragen wie de donor is geweest. Dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Draagmoederschap

Een draagmoeder is een vrouw die zwanger wordt en deze zwangerschap uitdraagt met de bedoeling het kind na de geboorte af te staan aan anderen ter adoptie.

Draagmoederschap is een optie als de baarmoeder van de wensmoeder operatief verwijderd is, of niet goed meer functioneert. Bijvoorbeeld na behandeling van baarmoederkanker of bij baarmoederhalskanker in een gevorderd stadium. Het is ook mogelijk als een vrouw zelf niet zwanger mag worden in verband met verhoogde risico’s op complicaties.

Er zijn 2 vormen van draagmoederschap:

  • De eicel van de draagmoeder wordt bevrucht met het zaad van de wensvader. Het kind is dan het genetisch eigen kind van de draagmoeder. Er is geen medisch ingrijpen nodig. De betrokkenen kunnen dit in principe zelf regelen.
  • Door middel van IVF wordt een embryo gecreëerd uit zowel de eicel en zaadcel van de wensouders. Daarna wordt een embryo geplaatst in de baarmoeder van de draagmoeder. Het kind is dan genetisch verwant aan beide wensouders.

Adoptie

Adoptie is letterlijk het aannemen van een kind. Je neemt de opvoeding en zorg op je voor een kind dat uit andere ouders geboren is.

Wil je voor adoptie in aanmerking komen, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook moet je een bepaalde procedure doorlopen.

Meer informatie over adoptie vindt u op de website van de Rijksoverheid en van Stichting Adoptievoorzieningen.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat je tijdelijk de zorg voor een kind op je neemt. Zeven dagen in de week of af en toe een weekend of vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind.

Wil je voor pleegzorg in aanmerking komen, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook moet je een bepaalde procedure doorlopen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid en Pleegzorg Nederland.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Bos, A.M.E. (gynaecoloog), Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie, Drs. I.T.A. Peters