Wat is…?

Verzekeringen

Opslaan

Heeft u kanker, dan heeft dat misschien ook gevolgen voor de verzekeringen die u afsluit. Bijvoorbeeld voor uw:

Het is voor (ex-)kankerpatiënten vaak moeilijk om een huis te kopen, een levensverzekering of een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daarnaast maken zij meer gebruik van zorg, wat gevolgen heeft voor de zorgverzekering.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) biedt tips aan kankerpatiënten over wat zij kunnen doen als zij problemen hebben met hun verzekeraar. Daarnaast heeft NFK een meldpunt opgericht, waar (ex-)kankerpatiënten problemen kunnen melden.

Meldpunt levensverzekeringen

Ga naar het meldpunt als u recent geweigerd bent voor een (levens)verzekering of als u een forse premieverhoging moet betalen. NFK  gebruikt de gegevens om in gesprek te gaan met medische adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juli 2015

Dit artikel is geschreven door NFK, kanker.nl.

Met medewerking van

Arens, E.J. (Intermediair voor chronisch zieken) (overige deskundige), Maes, L. (medewerker patiëntencommunicatie)