Problemen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je kanker gehad, dan kan het lastig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dat komt omdat iemand met kanker een hoger dan gemiddeld risico heeft op overlijden. Dat blijkt uit medische en statistische gegevens.

De volgende situaties komen voor:

  • De verzekeraar accepteert je als klant zonder de premie te verhogen.
  • De verzekeraar accepteert je als klant, maar alleen tegen een hogere premie.
  • De verzekeraar accepteert je als klant, maar verhoogt tijdelijk (bijvoorbeeld de eerste 2 tot 5 jaar) de premie.
  • De verzekeraar accepteert je als klant, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld: je bent niet verzekerd als je binnen x jaar weer kanker krijgt.
  • De verzekeraar weigert je als klant.

Tips

  • Neem minstens 3 maanden de tijd voor het aanvragen van zo’n verzekering. Dan kun je verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken. Krijg je een afwijzing, dan kun je het bij een andere verzekeraar proberen. Sommige verzekeraars aanvaarden meer risico dan anderen.
  • Ben je nog in behandeling? Wacht dan met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering tot er meer bekend is over je vooruitzichten. 

Recht van eerste kennisneming 

Een medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt je aanvraag. Daarna brengt hij of zij een advies uit aan de verzekeraar. Je hebt het recht om als eerste te horen wat de medisch adviseur adviseert aan de verzekeraar. Dat heet het recht op eerste kennisneming. Vermeld op de aanvraag zelf dat je dat wilt. 

Blokkeringsrecht

Ben je het niet eens met het advies van de medisch adviseur? Dan kun je hem of haar verbieden om het advies aan de verzekeraar te geven en daarna de aanvraag intrekken. Dit heet het blokkeringsrecht. Hiermee voorkom je dat de verzekeraar je aanvraag officieel weigert.

Afwijzing heeft geen effect op volgende aanvraag

Ben je afgewezen, dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Deze mag jou niet vragen of je in het verleden bent geweigerd om medische redenen (bijvoorbeeld omdat je kanker hebt gehad). Wel mag hij je vragen of een andere verzekeraar jeeerder heeft geweigerd om niet-medische redenen (bijvoorbeeld fraude of wanbetaling). 

Colofon

Met medewerking van:

Boy Slijp

Beleidsadviseur, Verbond van Verzekeraars

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Foto Sander Weel

Sander Weel

Verzekeringsadviseur, Weel Assurantie & Advies

Persoonlijke pagina

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019