Arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, moet je meestal een gezondheidsverklaring invullen. Soms is ook nog een medische keuring nodig.

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een lijst met vragen over je gezondheid. Hiermee kan de medisch adviseur van de verzekeraar inschatten hoe groot je risico op arbeidsongeschiktheid is.

Het is heel belangrijk dat je alle vragen eerlijk beantwoordt. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid geen geld of minder geld uitkeert. Ook als je altijd premie hebt betaald.

Lees: Hoe werkt dat met de gezondheidsverklaring? Of bekijk de video over de gezondheidsverklaring

Soms is extra informatie nodig

Soms vraagt de medisch adviseur je toestemming om extra informatie op te vragen bij je huisarts/medisch specialist. Geef de verzekeraar alleen toestemming voor informatie over de aandoening waarover hij meer wil weten.

Medische keuring

Als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een medische keuring volgen. Waar je op wordt gekeurd, hangt af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld. 

Of je wordt gekeurd, hangt ook af van de medisch adviseur en verzekeraar. Niet elke medisch adviseur zal bij dezelfde informatie overgaan tot keuring.

Lees ook: Het hoe en waarom van de medische keuring

Waar mag de verzekeraar wel en niet naar vragen?

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen

Vragengrens

Welke vragen de verzekeraar mag stellen hangt af van het verzekerde bedrag (‘de vragengrens’). De vragengrens wordt om de 3 jaar aangepast.

Onder de vragengrens mogen geen vragen gesteld worden over erfelijke aanleg. Ook mag de verzekeraar niet vragen naar de uitkomst van DNA-onderzoek bij jezelf. 

Boven de vragengrens mag de verzekeraar vragen naar zowel onbehandelbare als behandelbare erfelijke ziektes in je familie. En ook naar uitkomsten van DNA-onderzoek.

Heb je een erfelijke aanleg voor kanker en wil je meer weten over de vragengrens? Lees dan: Veel gestelde vragen bij mensen met een verhoogd risico op kanker als gevolg van erfelijkheid

Recht van eerste kennisneming 

Een medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt je aanvraag. Daarna brengt hij of zij een advies uit aan de verzekeraar. Je hebt het recht om als eerste te horen wat de medisch adviseur adviseert aan de verzekeraar. Dat heet het recht op eerste kennisneming. Vermeld op de aanvraag zelf dat je dat wilt. 

Blokkeringsrecht

Ben je het niet eens met het advies van de medisch adviseur? Dan kun je hem of haar verbieden om het advies aan de verzekeraar te geven en daarna de aanvraag intrekken. Dit heet het blokkeringsrecht. Hiermee voorkom je dat de verzekeraar je aanvraag officieel weigert.

Colofon

Met medewerking van:

Boy Slijp

Beleidsadviseur, Verbond van Verzekeraars

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Foto Sander Weel

Sander Weel

Verzekeringsadviseur, Weel Assurantie & Advies

Persoonlijke pagina

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019