Arbeidsongeschiktheidsverzekering en kanker (werknemer)

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als werknemer ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid via je werkgever. 

De eerste 2 jaar van je ziekte is je werkgever verplicht om je loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van je loon betalen. In de meeste cao’s staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%. Je kunt meer loon doorbetaald krijgen als hierover afspraken staan in je cao of in je arbeidsovereenkomst.

Loopt je contract af terwijl je nog ziek bent? Dan kun je vanaf dat moment een Ziektewetuitkering krijgen.

WIA-uitkering

Je werkgever mag je niet zomaar ontslaan wanneer je ziek bent. Maar als je langer dan 2 jaar ziek bent, mag je werkgever je wel ontslaan. Je krijgt dan te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Je krijgt dan een maandelijkse uitkering die gebaseerd is op de mate van arbeidsongeschiktheid. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt het bedrag aan je over. 

De WIA-uitkering kan een WGA-uitkering of een IVA-uitkering zijn. 

Lees meer over de WIA-uitkering op de website van het UWV. 

WIA-aanvullingsverzekering of WGA-hiaatverzekering

Een WIA-uitkering kan een stuk lager zijn dan de uitkeringen die je de voorgaande jaren hebt ontvangen en het inkomen dat je had toen je nog werkte. Daardoor val je misschien terug in inkomen. Tenzij je een WIA-aanvullingsverzekering of een WGA-hiaatverzekering hebt. Want dan krijg je naast de WIA-uitkering van het UWV ook nog een bedrag van je verzekeraar. Met dit bedrag kun je je WIA-uitkering aanvullen. Je hebt dan meer te besteden. 

Lees meer het aanvragen van een WIA-aanvullingsverzekering of WGA-hiaatverzekering

Collectieve WIA-verzekering via je werkgever

Heeft je werkgever een collectieve WIA-verzekering of WGA-hiaatverzekering afgesloten en neem je daaraan deel? Dan ben je via je  werkgever verzekerd voor terugval in inkomen. Je krijgt een extra uitkering van de verzekeraar bovenop de WIA-uitkering van het UWV.

Tip

Controleer of je werkgever een collectieve WIA verzekering of WGA-hiaatverzekering heeft geregeld. Bij langdurige ziekte kan dat veel problemen voorkomen.

Als je van baan verandert

Verander je van baan en heeft je nieuwe werkgever geen collectieve WIA-verzekering of WGA-hiaatverzekering afgesloten? Dan kan het nuttig zijn om zelf een aanvullende WIA-verzekering of WGA-hiaatverzekering af te sluiten (zie boven).

Je kunt ook vragen of je werkgever dit voor heel het personeel wil regelen. Deelnemen aan zo’n collectieve verzekering heeft voor jou als voordeel dat je dan geen gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. 

Heb je vragen?

Heb je vragen over de WIA-aanvullingsverzekering of de WGA-hiaatverzekering? Dan kun je terecht bij een verzekeraar. Je kunt ze ook stellen aan een verzekeringsadviseur. (Dit kost wel geld.)

Colofon

Met medewerking van:

Boy Slijp

Beleidsadviseur, Verbond van Verzekeraars

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

Michaela van der Veldt, MSc.

Maatschappelijk werker, Erasmus MC

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Foto Sander Weel

Sander Weel

Verzekeringsadviseur, Weel Assurantie & Advies

Persoonlijke pagina

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2019