Soorten pijn

Opslaan

Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam. De zenuwen in het betreffende lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen waardoor u pijn voelt.

Er zijn verschillende soorten pijn. Voor de behandeling is het belangrijk te weten om welk soort pijn het gaat.

Pijn is onder te verdelen in:
•    pijn door weefselschade (nociceptieve pijn) 
•    pijn door beschadigde zenuwen (neuropatische pijn)

Er bestaat ook een ander onderscheid bij pijn:
•    acute pijn
•    chronische pijn

Naast bovengenoemde soorten pijn bestaat er ook nog doorbraakpijn.

Pijn door weefselschade (nociceptieve pijn)

Nociceptieve pijn wordt veroorzaakt door beschadiging van weefsel. Deze pijn is onder te verdelen in:

  • Oppervlakkige pijn. Deze pijn komt door schade aan botten, spieren, gewrichten of huid. De plek van de pijn is meestal goed aan te wijzen.  
  • Pijn vanuit de organen. De pijn kan drukkend, borend of krampend zijn. Bij kanker kan deze pijn ontstaan als de tumor drukt op de organen, bijvoorbeeld de darm of lever. De plek van de pijn is meestal niet goed aan te wijzen. Soms wordt de pijn ergens anders gevoeld dan waar hij ontstaat. Iemand kan bijvoorbeeld pijn in de schouder hebben, terwijl de oorzaak in de buik zit. 

Lees meer over de behandeling van dit soort pijn

Pijn door beschadigde zenuwen (neuropatische pijn)

Bij neuropatische pijn is het zenuwstelsel beschadigd of werkt het niet meer zoals het hoort. 

Mensen met zenuwpijn hebben vaak een brandende, schietende en/of stekende pijn. Daarnaast kunnen zij tintelingen, prikkelingen en een doof gevoel hebben in de armen of benen en de huid. De huid kan ook overgevoelig zijn voor aanraken. 

Lees meer over de behandeling van zenuwpijn

Acute pijn

Acute pijn is kortgeleden ontstaan. Voor deze pijn is meestal een oorzaak aan te wijzen, bijvoorbeeld operatie of ziekte. Acute pijn duurt een paar uren, dagen of weken.

Chronische pijn

Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden duurt. Veel mensen met kanker hebben chronische pijn.  

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2019

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Graeff, A. de (medisch oncoloog)