Terminale fase

Pijn in de terminale fase

Opslaan

De terminale fase is de fase kort voor het overlijden. Veel patiënten met pijn bij kanker in de terminale fase gebruiken opioïden.

Een veel voorkomend symptoom in de terminale fase is een delier. Een delier is een verwardheid die binnen enkele uren tot dagen is ontstaan. Het ene moment is de verwardheid erger dan het andere. Een delier komt altijd door een of meer lichamelijke oorzaken (een ziekte of ontregeling). Behandeling met opioïden is een veel voorkomende oorzaak voor een delier.

Bij patiënten die in de laatste dagen van hun leven zijn en opioïden gebruiken, kan het soms nodig zijn de dosis te verhogen om de pijn te verlichten. Vaak kan de dosis echter worden verlaagd door afname van pijn of door een verminderde uitscheiding van opioïden (vooral morfine) bij achteruitgang van de nierfunctie. Bij verlaging van de dosis neemt de kans op bijwerkingen (vooral delier) af.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Graeff, A. de (medisch oncoloog)