Behandeling van pijn

Behandeling van pijn

Opslaan

Bij de behandeling van pijn kijkt uw arts eerst naar de oorzaak van de pijn. Hij kijkt of behandeling de oorzaak van de pijn kan wegnemen. Dat laatste is niet altijd mogelijk. Wel kan de pijn meestal worden verminderd of draaglijk(er) worden gemaakt.

U krijgt altijd een pijnbehandeling, ongeacht het stadium van uw ziekte of de behandeling die u voor uw ziekte krijgt.

De behandeling van pijn valt uiteen in:

Een behandeling van de pijn zelf en/of de gevolgen van pijn kan gecombineerd worden met een behandeling van de oorzaak.

Wie betrokken

Bij de behandeling van pijn zijn verschillende zorgverleners betrokken. Soms wordt een pijnteam of een palliatief adviesteam ingeschakeld.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Graeff, A. de (medisch oncoloog), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog)