Depressie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Deze tekst gaat over depressie in de palliatieve fase (als genezen niet meer mogelijk is).

Mensen met een levensbedreigende ziekte moeten zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Vaak gaat dat gepaard met verdriet, angst en somberheid. Dat is vrij normaal.

Bij een aantal patiënten kan de sombere stemming ernstiger vormen aannemen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen:

 • somberheid als normale reactie: wisselende momenten van somberheid en wanhoop. Deze belemmeren het leven van de patiënt niet heel erg.
 • aanpassingsstoornis met depressieve stemming: emotionele uitingen en gedragingen als reactie op het besef dat iemand ongeneeslijk ziek is. Hierbij lijdt de patiënt duidelijk meer dan in zijn situatie mag worden verwacht.
 • depressie in engere zin: de patiënt heeft het grootste deel van de dag een sombere stemming en/of minder interesse en/of plezier in dingen. Deze toestand duurt minstens 2 weken.

Bij mensen in de laatste fase van hun leven wordt een depressie vaak niet opgemerkt en behandeld. Dat komt doordat de sombere stemming als een normale reactie gezien wordt die ‘erbij hoort'.

Lees verder over:

Klachten bij een depressie

Mensen met een depressie hebben vaak de volgende klachten:

 • Vermoeidheid
 • Gebrek aan eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Slaapproblemen
 • Rusteloosheid en opwinding
 • Wanhoop
 • Gevoelens van waardeloosheid, hulpeloosheid en hopeloosheid
 • Steeds maar denken aan de dood

Oorzaken van een depressie bij mensen met kanker

Het besef snel dood te gaan op zich is geen oorzaak van een depressie. Bij mensen met kanker zijn er verschillende oorzaken mogelijk:

 • Pijn die niet goed onder controle is
 • Lichamelijke beperkingen
 • Het tegelijkertijd aanwezig zijn van een andere aandoening of andere aandoeningen.
 • Uitzaaiingen in de hersenen
 • Oncologische zweren
 • Teveel calcium in het bloed
 • Bijwerking van een behandeling (behandelingen waarbij dat voorkomt: totale schedelbestraling, chemotherapie, immunotherapie of hormonale therapie)
 • Medicatie
 • Teveel alcohol en/of nicotine
 • Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals een afhankelijke persoonlijkheid
 • Eenzaamheid en gebrek aan steun
 • Eerdere belangrijke gebeurtenissen, eerder doorgemaakte depressie of verlieservaring
 • Erfelijkheid

Onderzoek en diagnose

De arts zal je vragen stellen over je voorgeschiedenis en klachten. Hij of zij vraagt daarbij vooral naar je gemoedstoestand. Eventueel gebruikt hij of zij daarvoor een speciale vragenlijst. 

Als dat nodig is, raadpleegt de arts een psychiater met ervaring in de palliatieve zorg.

Behandeling van een depressie 

De arts kan verschillende behandelingen voorstellen. Deze zijn onder te verdelen in:

 • behandeling van de oorzaak
 • behandeling van de klachten

Behandeling van de oorzaak

 • Behandeling van pijn
 • Stoppen of aanpassen van medicijnen die depressie veroorzaken of verergeren
 • Eventueel behandeling van factoren die de kans op het ontstaan van een depressie verhogen (risicofactoren)

Behandeling van de klachten

 • De arts geeft jou en je naasten informatie over depressie.
 • Zorgplan waarin eventuele medicatie en afspraken met betrekking tot de dagstructuur zijn opgenomen. Daarin staat ook een advies voor anderen dan jezelf, zodat zij weten hoe ze met je om moeten gaan.
 • Steunende en structurerende gesprekken met aandacht voor emotionele, gedragsmatige en sociale aspecten.
 • Eventueel gespecialiseerde psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie
 • Behandeling met medicijnen

Controle 

De arts of verpleegkundige controleert minimaal 1 keer per week het verloop van de depressie. Eventueel doet de psycholoog of psychiater dit. De controle bestaat uit ondersteunende gesprekken. Soms krijg je ook gespecialiseerde vragenlijsten om in te vullen.

Gebruik je medicijnen tegen depressie? Afhankelijk van het type medicijn bekijkt je hulpverlener dagelijks of wekelijks het effect van de medicijnen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

illustratie-arts-man

Dr. Alexander de Graeff

Internist-oncoloog, UMC Utrecht

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2016