Welke zorgverleners zijn er voor mij?

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

In de palliatieve fase krijg je met verschillende zorgverleners te maken. Zij overleggen met elkaar en met jou en stemmen de zorg zo goed mogelijk op elkaar af. Wanneer dat nodig is, vragen zij hulp van experts of van een palliatief team.

Welke zorgverleners je ziet, hangt af van je persoonlijke situatie. Het kan gaan om:

 • medisch specialist
 • verpleegkundig specialist
 • verpleegkundige in het ziekenhuis
 • huisarts 
 • wijkverpleegkundige (thuiszorg) of wijkverzorgende
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • diëtist
 • maatschappelijk werker
 • geestelijk verzorger
 • psycholoog
 • apotheker

Zoek in de Palliatieve ZorgZoeker zorgverleners bij jou in de buurt

Hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt

Je hebt altijd een hoofdbehandelaar en een eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Is het niet duidelijk wie dat zijn? Vraag dit dan aan een van jouw zorgverleners.  

De hoofdbehandelaar is degene die eindverantwoordelijk is voor je behandeling. Meestal is dit de specialist of de huisarts.

Degene die de zorg coördineert is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Vaak is dit de (wijk)verpleegkundige.

Medisch specialist, verpleegkundig specialist en verpleegkundige

Je specialist zal proberen de ziekte te remmen en/of je klachten te behandelen. Als het nodig is, kan hij  of zij je verwijzen naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog. 

De verpleegkundige of verpleegkundig specialist helpt bij het bestrijden van je klachten en geeft advies, begeleiding en ondersteuning. Vaak is de verpleegkundige ook je eerste aanspreekpunt. 

Is er geen behandeling in het ziekenhuis meer mogelijk of nodig, dan verwijst de specialist je naar de huisarts. Dat gebeurt ook als je niet meer behandeld wilt worden.

Huisarts, wijkverpleegkundige en wijkverzorgende

Wil je in de laatste fase thuis verzorgd worden, dan krijg je zorg van je huisarts en van de wijkverpleging. Zij proberen de laatste periode van je leven zo aangenaam mogelijk voor je te maken. Bijvoorbeeld door pijn, zorgen of andere ongemakken te verlichten. je kunt met hen bespreken wat je belangrijk vindt en wat je wensen en behoeften zijn. Zij kunnen je helpen om je leven zo goed mogelijk af te ronden.

De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Als het nodig is neemt de huisarts contact op met je medisch specialist of met het palliatief team van het ziekenhuis. Hij of zij kan ook andere zorgverleners inschakelen, zoals een fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker of een psycholoog.

De wijkverpleegkundige kan bij je thuis komen om te bespreken wat je wensen en behoeften zijn. En je thuis verpleegkundige zorg geven. Voorbeelden van deze zorg zijn: lichamelijke verzorging (wassen en aankleden), wondverzorging of medicijnen toedienen. Als het nodig is kan de wijkverpleegkundige een beroep doen op een specialistisch team, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een pompje voor bepaalde medicatie. De wijkverpleegkundige kan ook helpen bij het regelen van andere zorg, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, thuiszorg of nachtzorg. 

De wijkverpleegkundige weet ook welke hulpmiddelen je kunnen helpen en waar je ze kunt halen. De Vilans Hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken.

Fysiotherapeut

Als dat nodig is, kan de (huis)arts je doorverwijzen naar een fysiotherapeut. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt bij stoornissen in je houding en/of bewegingen. Ook bij klachten van benauwdheid kan de fysiotherapeut helpen.

Je kunt zelf een bezoek aan de fysiotherapeut brengen. Als dat niet (meer) gaat, kan de fysiotherapeut ook bij je langskomen.

Ergotherapeut

Misschien zijn bepaalde dagelijkse handelingen door je ziekte moeilijk geworden. Een ergotherapeut helpt je deze dagelijkse handelingen weer mogelijk te maken. Hij of zij kan je:

 • adviseren hoe je bepaalde handelingen kunt uitvoeren zoals: eten, lezen en jezelf verzorgen
 • nieuwe vaardigheden aanleren zoals: rolstoel rijden, hulpmiddelen leren gebruiken of dingen zittend doen
 • adviseren over het gebruik van hulpmiddelen
 • adviseren over eventuele aanpassingen in je woning

Diëtist

Heb je problemen met of vragen over voeding? Dan kan een diëtist je helpen. Je arts kan je doorverwijzen naar de diëtist van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of de thuiszorgorganisatie. Een diëtist met een eigen praktijk is ook mogelijk.

Logopedist

Een logopedist helpt bij klachten en problemen op het gebied van adem, stem, gehoor, spraak en taal. Ook bij stoornissen in het kauwen en slikken kan de logopedist helpen.

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan je ondersteunen bij je verdriet, zorgen en onzekerheden. Daarnaast kan hij of zij je helpen met een aantal praktische vragen, bijvoorbeeld over zorg en hulp thuis en over vergoedingen.

Heb je een gezin met jonge kinderen, dan kan een maatschappelijk werker je helpen hen voor te bereiden op het naderende afscheid. 

Je huisarts, je medisch specialist of de (wijk)verpleegkundige kan je in contact brengen met een maatschappelijk werker. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een maatschappelijk werker. Je kunt daarvoor contact opnemen met het sociaal wijkteam in je gemeente.

Geestelijk verzorger

Bij een geestelijk verzorger kun je terecht met vragen over zin en zingeving (levensvragen).

Ook kun je bespreken wat kracht en houvast geeft in jouw situatie. Misschien heb je een geloofs- of levensovertuiging waar je over kunt spreken.  

Je kunt met je huisarts of wijkverpleegkundige bespreken welke geestelijke verzorger bij je past. Dat kan een pastor, predikant, priester, imam, pandit, algemeen geestelijk verzorger of humanistisch raadsman zijn. Je kunt ook zelf contact opnemen. 

Soms is er een geestelijk verzorger aanwezig in de instelling waar je onder behandeling bent. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een geestelijk verzorger.

Psycholoog

De psycholoog kan je helpen als het je niet genoeg helpt om bepaalde gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in je directe omgeving. Sommige zaken bespreek je misschien liever met iemand wat verder van je afstaat en die ervaring heeft in het begeleiden van mensen die ernstig ziek zijn.

Je voert een aantal gesprekken met de psycholoog. Het doel daarvan is dat je kunt omgaan met je situatie en de bijbehorende gevoelens.

Apotheker

De apotheek is de plaats waar je deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen over het gebruik van je geneesmiddelen en materialen zoals verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en dergelijke. Wanneer je wilt, kunnen de materialen en de medicijnen bij je thuis worden bezorgd.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-vrouw

Dr. Manon Boddaert

Arts palliatieve zorg, IKNL

Foto Etje Verhagen

Drs. Etje Verhagen-Krikke

GZ-psycholoog, Praktijk De Beken

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Drs. José van Nus-Stad

Manager informele zorg, Kuria

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Francis Mensink

Verpleegkundig consulent, IKNL

illustratie-verpleegkundige-vrouw

Jeanet van Noord

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg, LUMC

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: november 2018