Colofon

Opslaan

Deze informatie is geschreven door de redactie van kanker.nl en Stichting Fibula.

De volgende deskundigen hebben de informatie op inhoud gecontroleerd

  • Drs. M.S.A. Boddaert, arts palliatieve geneeskunde
  • drs. C. Kappeyne van de Copello, gezondheidszorgpsycholoog Ingeborg Douwes Centrum en voormalig bestuurslid van Stichting Achter de Regenboog (alleen de teksten 'Wat kinderen van de dood begrijpen' en 'Rouw bij kinderen en jongeren').
  • S. Hattink, NVVE (alleen de teksten 'Euthanasie'  en 'Hulp bij het sterven')
  • F. Mensink, verpleegkundige in de thuiszorg en verpleegkundig consulent en coördinator van het consultatieteam Palliatieve Zorg Nijmegen
  • J. van Noord, verpleegkundig specialist palliatieve zorg van het Palliatief Advies Team van het LUMC in Leiden en consulent en coördinator van het consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden
  • J. van Nus-Stad, maatschappelijk werker en manager informele zorg Kuria, Amsterdam
  • C. Pereira, adviseur palliatieve zorg IKNL  (alleen de teksten 'Vergoeding palliatieve zorg' en 'Vergoeding palliatieve terminale zorg')
  • drs. E. Verhagen-Krikke, GZ psycholoog en geestelijk verzorger
  • W. Toersen, Patiëntenfederatie Nederland (alleen de teksten 'Vergoeding palliatieve zorg' en 'Vergoeding palliatieve terminale zorg')

Er waren ook 3 ervaringsdeskundigen betrokken. Zij hebben meegedacht over de inhoud en de teksten getoetst op leesbaarheid en begrijpelijkheid.

De teksten over lichamelijke en psychische klachten in de palliatieve fase zijn samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg. Ze zijn inhoudelijk gecontroleerd door dr. A; de Graeff, internist-oncoloog in het UMC Utrecht en hospice arts in Academisch Hospice Demeter in De Bilt. Bij de tekst over vermoeidheid hebben ook 3 patiënten meegelezen.

De tekst over werken in de palliatieve fase is inhoudelijk gecontroleerd door drs. T. Jenner, bedrijfsarts consulent oncologie en dr. A.G.E.M. de Boer, AMC.

Laatste update: november/december 2018

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.