Symptomen bij neuropathie

Opslaan

Als je behandeld wordt met chemotherapie of doelgerichte therapie kun je last krijgen van perifere neuropathie. Welke klachten je krijgt, hangt af van welke zenuwen zijn aangetast.

Mogelijke klachten zijn:

  • prikkelingen of tintelingen 
  • doof gevoel
  • veranderd gevoel, bijvoorbeeld het gevoel dat je op watten of kussens loopt
  • pijn door aanraking
  • pijn door temperatuurswisselingen
  • brandende of stekende pijn
  • evenwichtsstoornissen, vooral bij het lopen op een oneffen ondergrond of in het donker
  • spierzwakte 
  • kramp in de spieren
  • dunner worden van spieren

De verschijnselen beginnen meestal in de tenen en voeten. Later kun je ook klachten hebben in de onderbenen, vingertoppen en handen. Zowel aan de linker- als rechterkant van het lichaam.

Tijdelijke of blijvende klachten

De klachten ontstaan meestal geleidelijk na een aantal kuren en worden steeds wat erger.

Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten binnen enkele maanden na de behandeling. Soms zijn ze blijvend of verdwijnen ze maar gedeeltelijk.

Bespreek je klachten tijdig met je arts

Heb je klachten of verschijnselen die wijzen op neuropathie? Wacht dan niet tot deze klachten over gaan, maar meld ze bij je arts of oncologieverpleegkundige. Neuropathie moet namelijk zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Anders kunnen er veranderingen optreden in de zenuwen waardoor de neuropathie blijvend is.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Cleen, L. de (ervaringsdeskundige), Prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog), Dr. Mols, F. (overige deskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog)