Wat is…?

Symptomen bij neuropathie

Opslaan

Als u behandeld wordt met chemotherapie of doelgerichte therapie kunt u last krijgen van perifere neuropathie. Welke klachten u krijgt, hangt af van welke zenuwen zijn aangetast.

Mogelijke klachten zijn:

  • prikkelingen of tintelingen 
  • doof gevoel
  • veranderd gevoel, bijvoorbeeld het gevoel dat u op watten of kussens loopt
  • pijn door aanraking
  • pijn door temperatuurswisselingen
  • brandende of stekende pijn
  • evenwichtsstoornissen, vooral bij het lopen op een oneffen ondergrond of in het donker
  • spierzwakte 
  • kramp in de spieren
  • dunner worden van spieren

De verschijnselen beginnen meestal in de tenen en voeten. Later kunt u ook klachten hebben in de onderbenen, vingertoppen en handen. Zowel aan de linker- als rechterkant van uw lichaam.

Tijdelijke of blijvende klachten

De klachten ontstaan meestal geleidelijk na een aantal kuren en worden steeds wat erger. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten binnen enkele maanden na de behandeling. Soms zijn ze blijvend of verdwijnen ze maar gedeeltelijk.

Bespreek uw klachten tijdig met uw arts

Wordt u behandeld met chemotherapie of doelgerichte therapie tegen kanker? En heeft u klachten of verschijnselen die wijzen op neuropathie? Wacht dan niet tot deze klachten over gaan, maar meld ze bij uw arts of oncologieverpleegkundige. Neuropathie moet namelijk zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Anders kunnen er veranderingen optreden in de zenuwen waardoor de neuropathie blijvend is.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: november 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Drs. Beijers, T. (medisch oncoloog), Dr. Mols, F. (overige deskundige), Cleen, L. de (ervaringsdeskundige), Dr. Wagemans, M.F.M. (anesthesioloog), Prof. dr. Faber, C.G. (neuroloog)