Waar kun je terecht voor emotionele steun

Hulp voor naasten

Opslaan

Als naaste van iemand met kanker kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Je kunt terecht bij:

Huisarts

Mogelijk heb je door de ziekte van je dierbare last van psychische problemen. Bijvoorbeeld angst, depressieve klachten, vermoeidheid, pijn, concentratieproblemen, slaapstoornissen, minder goed functioneren, relatieproblemen, problemen rond werk en werkhervatting. Blijf niet te lang met deze klachten rondlopen. Praat bijvoorbeeld eens met je huisarts.

je huisarts kan je gesprekken aanbieden met de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Hij kan je ook doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener: een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Oncologieverpleegkundige/verpleegkundig specialist

De oncologieverpleegkundige ondersteunt je in de periode van de behandeling in het ziekenhuis. Maar je kunt ook thuis hulp krijgen van een oncologieverpleegkundige. Deze kan je partner en jou als naaste begeleiden, informeren en adviseren. Hij of zij kan je helpen dingen op een rij te zetten en met het regelen van praktische zaken.

Je kunt met de oncologieverpleegkundige onder andere praten over de behandeling, voeding, pijnbehandeling of over emotionele problemen als angst, eenzaamheid en concentratieproblemen. Verder kan de oncologieverpleegkundige je eventueel verwijzen naar een andere hulpverlener zoals een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger.

In plaats van een oncologieverpleegkundige kun je ook ondersteuning krijgen van een verpleegkundig specialist.

Medisch maatschappelijk werker

Een medisch maatschappelijk werker kan jou en je partner helpen bij het verwerken van de ziekte. Hij of zij biedt ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met emoties.

Je kunt er ook terecht wanneer je zorgen hebt over thuis, je werk en hoe het nu verder moet. De maatschappelijk werker helpt je dingen op een rij te zetten en met het regelen van praktische zaken.

Ook je kinderen kunnen bij een medisch maatschappelijk werker terecht.

Geestelijk verzorger

Door alles wat je overkomt kun je anders tegen het leven aan gaan kijken. Geestelijk verzorgers staan open voor iedereen die vragen of gedachten heeft over zingeving en levensbeschouwing.

Bij een geestelijk verzorger denken mensen meestal aan het geloof. Maar een geestelijk verzorger is niet geloofsgebonden.  Je kunt wel bij hem of haar terecht met geloofsvragen.

Psycholoog

Een psycholoog helpt je om psychische problemen concreet en praktisch aan te pakken. Ook wanneer lichamelijke en psychische klachten lijken samen te hangen, kan de psycholoog ingeschakeld worden.

Misschien heb je als naaste moeite om je aan te passen aan de ziekte van je partner. Of aan de gevolgen van de ziekte – voor je partner, jezelf en je relatie. Een psycholoog kan je hierbij helpen.

In een aantal gesprekken worden je problemen in kaart gebracht en wordt hulp geboden om je klachten te verminderen. Een psycholoog kan je handvatten bieden om te leren omgaan met bijvoorbeeld onzekerheid, angst, stress en somberheid.

Zoek je een psycholoog? Kies dan een psycholoog of psychotherapeut die aantoonbare ervaring heeft met mensen met kanker en hun naasten en in het BIG-register is opgenomen.

Je kunt voor psychologische hulp terecht:

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Brouwer-Dudok de Wit, A.C. (klinisch psycholoog), Drs. Vermeer, J. (psycholoog)