Tips om de relatie goed te houden

Opslaan

Partners die met kanker te maken hebben willen elkaar niet belasten met negatieve emoties. Zij hebben de neiging dit soort gevoelens voor zichzelf te houden. Toch is het goed om deze emoties met elkaar te bespreken. Het leidt tot meer begrip en maakt het makkelijker elkaar te steunen.

Tips:

  • Vertel je partner wat je denkt, wat je voelt, waar je bang voor bent, waar je behoefte aan heeft. Daarmee stimuleer je de ander dat ook te doen.
  • Luister naar elkaar zonder te oordelen of direct te zoeken naar een oplossing. Sta open voor elkaars gevoelens en problemen. Accepteer dat gevoelens voor jullie beiden verschillend kunnen zijn.
  • Respecteer elkaars wensen en behoeften. Heb begrip voor elkaars verschillende verwerkingsstijlen. Ook al lijken deze wel haaks op elkaar te staan.
  • Plan dit soort gesprekken, zodat de ander weet: nu gaan we over kanker en de gevolgen spreken. Zo voorkom je dat je overvallen wordt of dat je de ander overvalt tijdens bijvoorbeeld een gezellig moment op een terrasje.
  • Is het moeilijk om met elkaar in gesprek te komen, durf dan om hulp te vragen. Bijvoorbeeld van de huisarts, de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg of een geestelijk verzorger. Merk je dat er veel oud zeer naar boven komt, bijvoorbeeld in verband met verlating, zoek dan professionele hulp.
  • Doe leuke dingen samen. Wat kan nog wel? Wat geeft jullie plezier?

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: mei 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Nies, E. de (ervaringsdeskundige), Drs. Van Walsem-Van Bekhoven (psycho-oncologisch therapeut), Drs. Vermeer, J. (psycholoog), Zaalen, R. van (ervaringsdeskundige)