Gevoelens uiten naar je partner

Opslaan

Het kan moeilijk zijn om gevoelens te uiten naar je partner. Vaak hebben naasten de neiging om de ander te sparen en niet te belasten met hun eigen gevoelens. De zieke partner heeft immers al zoveel aan zijn hoofd. Maar openheid is juist heel belangrijk.

Hoe pak je het aan?

  • Een eerste stap naar het delen van emoties is elkaars behoeften aftasten. Vraag je partner: “Wat wil je? Wel of niet erover praten, nu wel even delen of juist even niet?”
  • Zoek dan een rustig moment waarop jullie beiden de tijd nemen om gevoelens uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Probeer dit te doen zonder te oordelen, advies te geven of met oplossingen te komen. Verhelderende vragen stellen mag wel.
  • Sluit het gesprek af en doe dan nog even wat ontspannends samen.

Als praten moeilijk is

Vind je het moeilijk om bepaalde gedachten en gevoelens uit te spreken, dan kun je je partner ook een brief of mail schrijven.

Sommige dingen kun en wil je liever niet bespreken met je partner. Dan kun je steun zoeken bij iemand anders. Bijvoorbeeld bij een goede vriend of vriendin, de huisarts, een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Nies, E. de (ervaringsdeskundige), Drs. Van Walsem-Van Bekhoven (psycho-oncologisch therapeut), Drs. Vermeer, J. (psycholoog), Zaalen, R. van (ervaringsdeskundige)