Risicofactoren van lymfoedeem

Opslaan

 Er zijn een aantal risicofactoren die de kans op lymfoedeem vergroten:

 • Al bestaand lymfoedeem door een andere oorzaak dan kanker
 • Overgewicht
 • Onvoldoende activiteit of beweging
 • Een (eerdere) huidinfectie, zoals wondroos
 • Insectenbeten 
 • Een kneuzing met bloeduitstorting
 • Belemmering van de afvoer van lymfe, bijvoorbeeld door knellende kleding
 • Trombose in een arm of been
 • Meer vocht in een arm of been, bijvoorbeeld door een ontsteking
 • Overbelasting of te veel inspanning van een arm of been, bijvoorbeeld door werk of sport
 • Wanneer er een infuus wordt aangebracht in de kwetsbare arm

Lees wat je zelf kunt doen om lymfoedeem te voorkomen of het risico op lymfoedeem kleiner te maken.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.