Leven met lymfoedeem

Opslaan

Behandeling zorgt er vaak voor dat de zwelling en klachten minder worden. Zo kun je beter functioneren en heb je minder last van het lymfoedeem. Maar klachten kunnen altijd terugkomen of erger worden. Daarom blijft controle, nabehandeling of onderhoudsbehandeling belangrijk. Net als zelfmanagement: zelf al het mogelijke doen om zo goed mogelijk met lymfoedeem om te gaan. 

Je therapeut blijft van tijd tot tijd de omvang van je arm of been controleren. Hij zal je ook leren hoe je zelf kunt meten, tapen, zwachtelen of draineren.  

Soms helpen de behandelingen maar matig. Het oedeem en de klachten zijn dan blijvend. Dit is niet altijd te voorkomen. Samen met de arts en andere deskundigen blijft het dan zoeken naar behandelingen die de klachten zo veel mogelijk beperken. 

Extra ondersteuning

Reageert het lymfoedeem niet voldoende op de behandelingen of komt het iedere keer terug, dan maak je vaak een moeilijke periode door. Dit geldt ook voor de mensen die dichtbij je staan. Misschien vraag je je af hoe je verder moet leven met deze chronische aandoening.

Het kan moeilijk zijn om over dit soort zorgen te praten. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Je kunt je zorgen delen met je partner, familieleden, vrienden of kennissen. Maar er zijn ook anderen met wie je kunt praten. Bijvoorbeeld een oncologieverpleegkundige, geestelijk verzorger of een psycholoog. 

Lotgenotencontact

Lotgenoten kun je vinden via:

  • de patiëntenorganisatie voor jouw kankersoort
  • het patiëntennetwerk NLNet 
  • kanker.nl
  • de  lotgenotengroep ‘Lymfoedeem lotgenoten contact’ op Facebook
  • een inloophuis

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.