Je hebt geen AOV of broodfonds

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Heb je geen AOV? En/of zit je niet in een broodfonds? Dan kun je bij ziekte door kanker als zelfstandige soms een uitkering van de gemeente krijgen. Lees welke uitkeringen er zijn. 

Veel zelfstandigen hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten of zitten niet bij een broodfonds. Als je dan niet kunt werken, heb je geen inkomen. Dat levert naast het ziek-zijn veel zorgen op. Informeer in dat geval of je een uitkering van de gemeente kunt krijgen.

Er zijn 3 verschillende uitkeringen:

  • Bbz-uitkering
  • IOAZ-uitkering 
  • bijstandsuitkering

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-regeling)

Heb je al langere tijd een eigen bedrijf? En kun je als ondernemer tijdelijk niet in je levensonderhoud voorzien? Dan kun je misschien financiële steun van de gemeente krijgen. 

Lees meer over de Bbz-regeling en over de voorwaarden.

IOAZ-uitkering

Wil je stoppen met je bedrijf? Informeer dan bij je gemeente of je misschien recht hebt op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Lees meer over de IOAZ en over de voorwaarden

Algemene bijstand

Heb je niet genoeg inkomen of vermogen om in je levensonderhoud te voorzien? En kom je niet voor een andere voorziening of uitkering in aanmerking? Dan kun je mogelijk een bijstandsuitkering krijgen. 

Lees meer over de bijstand en over de voorwaarden. 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019