Je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als je als zelfstandig ondernemer een AOV hebt of deelneemt aan een broodfonds, krijg je een uitkering als je door kanker (tijdelijk) niet kunt werken.

Je hebt een AOV

Verwacht je dat je door kanker voor een langere periode ziek of arbeidsongeschikt bent? Meld dit dan aan je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Na je ziekmelding krijg je een gesprek met een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts. Deze arts bepaalt hoeveel procent je arbeidsongeschiktheid bent. Dit is belangrijk voor de hoogte van je uitkering. 

De meeste verzekeraars helpen je ook om weer aan het werk te gaan (re-integratie). Wat voor hulp je kunt krijgen bij re-integratie, hangt af je verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld begeleiding door een re-integratiebureau of arbeidsdeskundige zijn.

Als je begeleiding kunt krijgen, kijk dan altijd of deze persoon of organisatie deskundig is op het onderwerp kanker en werk. Is dat niet zo, dan kun je hulp vragen van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO).

Tip: Lees de polisvoorwaarden nog een keer goed na. Dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Je zit in een broodfonds

Ben je voor langere tijd ziek of arbeidsongeschikt? Meld dit dan bij het bestuur van je broodfonds (of schenkkring).

Na 30 dagen (eigen-risico-periode) krijg je van iedere deelnemer in het broodfonds een kleine schenking. Alles bij elkaar vormen die schenkingen het bedrag waarvoor je hebt ingetekend.

De eerste maand kun je je alleen voor 50% of 100% ziekmelden. Na de eerste maand zijn andere percentages mogelijk. 

Goed om te weten: Anders dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, krijg je maximaal 2 aaneengesloten jaren schenkingen per ziekte.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019