Rechten en plichten rondom werk en kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als je je ziek meldt omdat je kanker hebt, krijg je te maken met wet- en regelgeving. Daar horen rechten en plichten bij. Voor jou, maar ook voor je werkgever.

Plichten van jou als werknemer

Je hebt de plicht om mee te werken aan je re-integratie. Dat betekent dat je er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Zo heb je elke 6 weken een afspraak met je werkgever. Ook heb je regelmatig een afspraak met de bedrijfsarts. Dat moet volgens de wet.

Lees op Arboportaal welke plichten je nog meer hebt

Vinden je werkgever en de bedrijfsarts dat je weer aan het werk kunt? Ga dan weer aan het werk, ook al ben je het er niet mee eens. Anders loop je het risico dat je geen loon meer krijgt, of zelfs ontslag.

Rechten van jou als werknemer

Je hebt recht op doorbetaling van je loon tijdens de duur van je contract, tot een maximale duur van 2 jaar. Meestal is dat het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%. Of dat bij jou zo is, vind je terug in de cao of in je arbeidscontract.

Verder heb je recht op een goede, onafhankelijke begeleiding bij ziekte of klachten door een bedrijfsarts.

Twijfel je aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kun je vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts of een bedrijfsarts consulent oncologie (baco).

 werken na kanker

Plichten van je werkgever

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je op een goede manier weer blijvend aan het werk kunt gaan (re-integreert). Hij of zij moet een plan van aanpak opstellen en in een re-integratieverslag bijhouden hoe het gaat met je re-integratie.

Je werkgever is verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van je ziekteproces. Hij of zij vraagt een bedrijfsarts of andere arbo-deskundige om je te begeleiden. 

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte moet je werkgever je loon doorbetalen. 

Rechten van je werkgever

Weiger je (tijdelijk) aangepast werk te doen? Dan heeft jouw werkgever het recht om je loon in te houden. Soms heeft hij of zij zelfs het recht om je te ontslaan. Het UWV moet dit goedkeuren. 

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan heeft de werkgever het recht om je te ontslaan. Dat kan alleen als je werkgever kan bewijzen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om je te helpen bij je re-integratie. Als je dan nog niet (helemaal) werkt, kun je een uitkering aanvragen.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019