Informatie voor je werkgever over omgaan met kanker en werk

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Er zijn verschillende websites over kanker en werk, speciaal voor werkgevers. Deze websites hebben goede informatie over kanker en werk voor werkgevers:
 

Tip: wijs je werkgever op deze informatie. 

Op deze websites kan je werkgever bijvoorbeeld lezen:

  • Hoe hij of zij jou goed kan begeleiden tijdens je ziekte en bij terugkeer naar werk
  • Welke gevolgen kanker kan hebben voor werk
  • Welke stappen hij of zij moet nemen in verband met de wet poortwachter
  • Welke rol de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) kan spelen.

Gesprekshulp Werk en Kanker

De gesprekshulp Werk en Kanker is een folder die helpt om het praten over kanker op de werkvloer makkelijker te maken. De indeling van de folder volgt de verschillende ziektefasen vanaf de diagnose. Per fase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe je als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. 

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019