Naar de bedrijfsarts als je kanker hebt

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Je werkgever is er tot het einde van je contract verantwoordelijk voor om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Veel werkgevers huren hiervoor een bedrijfsarts in. Die begeleidt je tijdens je ziekte (ook als je doorwerkt) en bij de terugkeer naar het werk. 

Het is belangrijk om vanaf het begin (de diagnose) contact te hebben met de bedrijfsarts. Je hoeft niet altijd te wachten op een uitnodiging. Vraag gerust zelf om een afspraak.

Eerste afspraak met de bedrijfsarts

Is er nog geen contact met de bedrijfsarts geweest? Dan kun je in de eerste weken na je ziekmelding een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts verwachten. 

Lees de tips voor het gesprek met de bedrijfsarts.

Contact met de bedrijfsarts

Je spreekt de bedrijfsarts eens in de 6 tot 12 weken. Soms kan het ook telefonisch, wanneer je bijvoorbeeld middenin een behandeling zit.

Roept de bedrijfsarts je op voor een gesprek, dan heb je de plicht om te verschijnen. Behalve als dat echt niet mogelijk is vanwege je klachten. 

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Hij of zij mag je privégegevens en medische gegevens niet delen met je werkgever, huisarts of specialist zonder je toestemming. 

Contact tussen bedrijfsarts en behandelend arts

Het kan zijn dat de bedrijfsarts informatie nodig heeft van je behandelend arts. Bijvoorbeeld over je behandeling en vooruitzichten. De behandelend arts mag deze informatie alleen geven met jouw toestemming.

Bedrijfsarts gespecialiseerd in kanker (BACO)

Sommige bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in kanker en werk.  Ze heten dan Bedrijfsarts Consulent oncologie (BACO). Je kunt je huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts vragen om een verwijzing naar een BACO. Die kan je misschien beter begeleiden.

Interview met een bedrijfsarts oncologie

Einde contract

Wanneer je contract tijdens het ziek-zijn afloopt, neemt het UWV de rol van de bedrijfsarts over. Tijdens je ziektewetuitkering krijg je van het UWV een re-integratiebegeleider. Dit is je contactpersoon bij het UWV die je begeleidt bij het vinden van een passende baan.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019