Een uitkering aanvragen bij kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Als je lange tijd niet hebt kunt werken door kanker, kun je een WIA-uitkering aanvragen. Wat is dat? En wanneer vraag je die aan? Je leest het hieronder.

Het is belangrijk dat je een uitkering op tijd aanvraagt, zodat je niet zonder inkomen komt te zitten. Want na 2 jaar ziekte betaalt je werkgever je loon namelijk niet langer door. Of als je (deels) een Ziektewet-uitkering had, stopt die na 2 jaar.  

WIA-uitkering

WIA is de uitkering die je kunt aanvragen als je door ziekte niet of minder kunt werken. Na 88 weken ziekte krijg je van het UWV een brief dat je een WIA-uitkering kunt aanvragen. Je moet dit uiterlijk in de 93e ziekteweek aanvragen. 

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering.

IVA

Kun je niet of nauwelijks werken? Of is de verwachting dat je op korte termijn niet of nauwelijks kunt werken? Dan is de kans groot dat je bij een beoordeling voor de WIA volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt geacht. Je komt dan in aanmerking voor een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Soms is al snel duidelijk dat je in de toekomst nooit meer kunt werken. Dan mag je vervroegd een WIA-uitkering (IVA) aanvragen. Dit mag na minimaal 3 weken ziekte. Vraag de uitkering wel aan vóórdat je 68 weken ziek bent. Dat is dus voordat je ongeveer 1 jaar en 3 maanden ziek bent. 

Let op: Vraag de WIA-uitkering alleen vervroegd aan wanneer je bedrijfsarts, arbodienst of de arts van het UWV je dat adviseert. Je mag een vervroegde WIA namelijk maar 1 keer aanvragen.

Lees meer over de IVA op de website van het UWV

Sandra had IVA uitkering

WGA

Het kan ook zijn dat verzekeringsarts van het UWV oordeelt dat je niet in aanmerking komt voor IVA omdat je nog wel (een beetje) kunt werken. Je komt dan wel in aanmerking voor een WGA-uitkering. 

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Lees meer over de WGA op de website van het UWV.

In het stappenplan WIA staat in het kort uitgelegd uit welke stappen de WIA-aanvraag bestaat. 

Bekijk de video: ‘Wat kan ik verwachten als ik een WIA-uitkering aanvraag?’ 

Gesprek met de verzekeringsarts 

Vier tot zes weken na je WIA-aanvraag, roept het UWV je op voor een gesprek met de verzekeringsarts. Deze beoordeelt wat je mogelijkheden zijn om te werken. 

Bekijk de video 'Hoe gaat een gesprek met de arts van UWV?'

Gesprek met de arbeidsdeskundige

Als de verzekeringsarts denkt dat je nog kunt werken, krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige. Die kijkt wat voor soort werk je kunt doen en wat je daarmee kunt verdienen.  

Bekijk de video 'Hoe gaat een gesprek met de arbeidsdeskundige?'

Tips voor het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige

  • Denk vóór het gesprek na over je mogelijkheden. En over wat moeilijk gaat.
  • Schrijf je vragen op en neem ze mee.
  • Neem iemand mee naar het gesprek als je dat prettig vindt.
  • Probeer in het gesprek goed aan te geven waarom het tot nu toe niet gelukt is om te werken. 
  • Meen je dat de verzekeringsarts niet (voldoende) weet over je ziektebeeld? Vraag de verzekeringsarts dan om de benodigde medische informatie op te vragen bij je behandelend arts. 

Beslissing over je WIA-aanvraag

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing over je WIA-aanvraag.

Wat kun je doen?

  • Ga in bezwaar tegen de beslissing bij het UWV.
  • Vraag hulp bij het Juridisch Loket.
  • Vraag de vakbond (als je daar lid van bent) om steun bij bezwaar of beroep. 
  •  Vraag hulp bij regionale belangenbehartigingsorganisaties (via de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten, LVA).
  • Bekijk de dossiers van eerdere rechtszaken op www.rechtspraak.nl (via zoektermen als ‘kanker’ en vermoeidheid zijn relevante zaken te vinden).

Als je niet meer beter wordt, hoef je niet te stoppen met werken. Je leest hier meer over in ons dossier Niet meer beter worden.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Cobi Oostveen

Cobi Oostveen

Bedrijfsarts-consulent oncologie, zelfstandig

LinkedIn

illustratie-deskundige-vrouw

Dr. Angela de Boer

Onderzoeker, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid

Foto Ton Jenner

Drs. Ton Jenner

Bedrijfsarts-consulent oncologie, Omtrend

Linkedin

Illustratie mensen

Ervaringsdeskundigen

illustratie-deskundige-vrouw

Gerrie Westeneng

Maatschappelijk werker, LUMC

illustratie-deskundige-vrouw

Mirjam van Belzen

Belangenbehartiger Kwaliteit van leven, NFK

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: augustus 2019