Voorbereiding op de operatie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Gesprek met de stomaverpleegkundige

Voordat je geopereerd wordt, heb je een gesprek met de stomaverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijg je uitleg over de stoma en over wat een stoma betekent in het dagelijks leven. Je kunt de stomaverpleegkundige  vragen stellen.

Plaats van de stoma?

De stomaverpleegkundige bespreekt waar de stoma komt. Dit wordt op de buik afgetekend. Meestal komt een ileostoma rechts op de onderbuik. Waar de stoma precies komt, hangt van allerlei zaken af. De stomaverpleegkundige zal verschillende vragen stellen. Bijvoorbeeld over uw levensstijl, beroep, religie, kleedgewoonten, hobby’s en sport. Maar ook de plooien op je buik hebben invloed op de plaatsbepaling.

De afgetekende plaats is voor de chirurg een belangrijke markering waarvan alleen om medische reden wordt afgeweken. In een spoedsituatie ontbreekt de tijd voor een rustige plaats bepaling. De chirurg kiest dan de beste plek, op basis van ervaring en medische mogelijkheden.

Stomamateriaal uitproberen

Al voor de operatie bespreekt de stomaverpleegkundige welk stomamateriaal het meest geschikt lijkt (tenzij er sprake is van een spoedsituatie). De stoma verpleegkundige zal je vragen of je voor de operatie alvast verschillende stomamaterialen wilt uitproberen. Zo weet je hoe het opvangmateriaal voelt en of de gekozen plek goed is.

Gesprek met de chirurg

Voorafgaand aan de operatie heb je een gesprek met de chirurg. Hij of zij controleert of de stomaplaats duidelijk is gemarkeerd en of alles  duidelijk is. Heb je vragen, schroom niet om die te stellen.

Colofon

Met medewerking van:

illustratie-arts-man

Dr. Ton Naber

Maag-darm-leverarts, Tergooi

illustratie-deskundige

Ada Veldink

Stoma-, continentie-, wond- en andrologieconsulent, Amsterdam UMC (locatie AMC)

illustratie-arts-man

Dr. Anthony van de Ven

Chirurg, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Gemaakt door Stomavereniging

Laatste update: april 2017