Vaktherapie bij kanker

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Vaktherapie is de naam voor een therapievorm waarin doen en ervaren centraal  staat. Je hoeft niet creatief, muzikaal of kunstzinnig te zijn als je aan deze therapie wilt deelnemen. 

Vaktherapie biedt de mogelijkheid om emoties te uiten en te ordenen om er zo weer grip op te krijgen. Je doet nieuwe ervaringen op waardoor je je anders kunt gaan voelen of andere manieren ontdekt om met de bestaande situatie om te gaan.

Veel (ex-)kankerpatiënten geven aan dat zij door creatief werken, muziek en drama weer voelen wat belangrijk is voor hen en dat ze door de therapie meer zelfvertrouwen hebben gekregen

Vaktherapie na kanker

Deze film gaat over vaktherapie bij kanker. Patiënten en professionals vertellen over hun ervaringen en bevindingen.

Wanneer kan vaktherapie helpen bij kanker?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vaktherapie angst kan verminderen. Ook kan het helpen om beter met de situatie om te gaan.

Vaktherapie kan helpen bij verschillende klachten zoals:

 • posttraumatische stress
 • rouwverwerking
 • angst
 • depressie
 • onzekerheid
 • dwanggedachten
 • agressie

Is vaktherapie veilig?

Ja, vaktherapie is veilig.

Soorten vaktherapie

Er zijn 6 vormen van vaktherapie:

 • beeldende therapie
 • dramatherapie
 • danstherapie
 • muziektherapie
 • psychomotorische therapie
 • speltherapie

Beeldende therapie

Beeldende therapie kan helpen om gevoelens te uiten en te ordenen. Je maakt bijvoorbeeld een tekening, schilderij, beeldhouwwerk. Of je doet iets met fotografie of video. Samen met de therapeut denk je na over de emoties die zijn uitgebeeld. Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze voor je?

Lees verder over beeldende therapie bij kanker.

Dramatherapie

Tijdens dramatherapie kun je op een veilige manier diep weggestopte emoties uiten. Dit kan in de vorm van rollenspel, improviserend toneelspel, gedichten, schmink of kostuums. Ook kun je al spelend mogelijke oplossingen uitproberen, zonder dat deze direct gevolgen hebben. 

Danstherapie

Danstherapie is een manier om gevoelens te uiten door te dansen en te bewegen. 

Muziektherapie

Muziektherapie kan helpen om emoties te uiten en ervaren. Je kunt samen met de therapeut muziek en geluid maken (bijvoorbeeld een lied). Of samen met de therapeut naar muziek luisteren. Na afloop praat je met de therapeut over de emoties die je ervaren hebt. 

Lees verder over muziektherapie bij kanker.

Psychomotorische therapie

Bij psychomotorische therapie leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen herkennen en begrijpen. Door sport en spel of oefeningen met je lichaam kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij je ervaringen. 

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen

Colofon

Met medewerking van:

Logo Van Praag Instituut

Van Praag Instituut

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: december 2019