Onderzoek en diagnose

Onderzoek en diagnose van een aanpassingsstoornis

Opslaan

De diagnose 'aanpassingsstoornis' kan gesteld worden door de huisarts, een psycholoog of een psychiater. Deze onderzoekt samen met u welke problemen er zijn. Dit gebeurt aan de hand van een gesprek. De zorgverlener kan hierbij gebruik maken van 1 of meer vragenlijsten.

Een veelgebruikte vragenlijst is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Deze vragenlijst is bedoeld om angst en depressie te meten. Voorbeelden van andere vragenlijsten zijn de Checklist Individuele Spankracht (voor het meten van vermoeidheid bij kanker) of de Utrechtse Coping Lijst (om in kaart te brengen hoe iemand met problemen omgaat). 

Met het onderzoek brengt de huisarts, de psycholoog of de psychiater in kaart:

  • hoeveel stress u ervaart door (de behandeling voor) kanker en het proces rondom kanker en waardoor die stress veroorzaakt wordt
  • welke klachten en symptomen aanwezig zijn en hoe ernstig deze klachten en symptomen zijn
  • welke beschermende factoren aanwezig of juist afwezig zijn en wat dit betekent voor uw veerkracht

Daarnaast kijkt hij naar de officiële criteria die gelden voor een aanpassingsstoornis (de zogenaamde DSM-5 criteria). Vervolgens stelt hij vast of er bij u al dan niet sprake is van een aanpassingsstoornis bij kanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Dr. Graaf, I. de (overige deskundige), Pet, A. (psycholoog), Dr. Vos, T. (psychiater)