Behandeling

Therapie volgens KOP-model

Opslaan

Het KOP-model gaat ervan uit dat klachten (K) een resultaat zijn van het samenspel van omstandigheden (O) en persoonskenmerken (P). Tijdens de behandeling ligt de nadruk op manier waarop iemand gewend is om te gaan met problemen en veranderingen. Deze methode is geschikt om
iemand te leren anders om te reageren op problemen en veranderingen, waardoor de aanpassing aan een nieuwe fase in het ziekteproces vergemakkelijkt wordt.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.