Behandeling

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Opslaan

Mindfulness helpt om een accepterende, niet-oordelende houding ten aanzien van gedachten en gevoelens aan te nemen, om automatische gedachten en reactiepatronen te herkennen en vervolgens om deze los te laten. De onderliggende gedachte is dat ieder mens geneigd is nare gevoelens en gedachten te vermijden, wat vaak een averechts effect heeft.

MBSR en MBCT zijn psychologische behandelingen die op mindfulness gebaseerd zijn. Door deze behandelingen leert u om te gaan met onzekerheid, de ziektegevolgen te accepteren en oplossingen te vinden voor de beperkingen waarmee u moet leren leven. Lichaamsoefeningen zoals de lichaamsverkenning of yoga zijn erop gericht het vertrouwen in het lichaam te vergroten en de relatie met het lichaam te herstellen.

Onderzoek naar mindfulness

Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat mindfulness therapie behulpzaam kan zijn bij de behandeling van psychische klachten bij kanker. Het kan klachten van angst en depressie verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren.

‘Mindful’ in het leven staan heeft niet alleen invloed op de geest, maar ook op het lichaam. Bijvoorbeeld op hormonale processen of op het afweersysteem. In onderzoek naar mindfulness bij kankerpatiënten zijn daarvoor aanwijzingen gevonden. Patiënten die getraind waren in mindfulness maakten bijvoorbeeld minder cortisol aan. Dit is een stresshormoon. Hierdoor hadden zij een lagere bloeddruk en hartslag.
 

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.