Onderzoeken bijnieren

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Heb je klachten of zijn er aanwijzingen dat je een feochromocytoom heeft? Dan kun je de volgende onderzoeken krijgen:
 

  • Urineonderzoek: de arts meet in de urine de hoeveelheid bijniermerghormonen en hun afbraakproductenkunnen. Hiervoor moet je 24 uur urine verzamelen. Verhoogde waarden wijzen op een overmatige werking van het bijniermerg. Dit kan komen door een gezwel in 1 of beide bijnieren.
  • Bloedonderzoek: met bloedonderzoek kan de arts de hoeveelheid hormonen meten.
  • MRI.
  • Echografie.
  • MIBG-scan.

Met een MRI, echografie of MIBG-scan kan de arts een eventueel gezwel in beeld brengen.

Wat is een MRI-scan?

Een MRI-scan maakt een serie foto’s van je lichaam, of van een deel ervan. Het apparaat werkt met een magneetveld, radiogolven en een computer.

Met een MRI-scan kan de arts een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen zien.

Hoe gaat een MRI-scan?

Tijdens dit onderzoek lig je in een soort tunnel. Je mag niet bewegen. Het MRI-apparaat maakt veel lawaai. Daarom kun je een koptelefoon op krijgen waardoor je ook muziek hoort.

De laborant is tijdens de scan in een andere ruimte. Via de intercom kun je contact hebben.

Sommige mensen vinden een MRI-scan benauwend vanwege de tunnel en het lawaai.

MRI-scan met contrastvloeistof

Voor de MRI-scan krijg je soms via een infuus contrastvloeistof ingespoten. De vloeistof zorgt ervoor dat verschillende weefsels op de foto meer contrast hebben. Ze zijn dan beter van elkaar te onderscheiden.

Contrastvloeistof kan een warm en weeïg gevoel veroorzaken. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van. De arts kan je vragen een paar uur voor het onderzoek niet te eten en te drinken.

Overgevoelig voor contrastvloeistof

Sommige mensen zijn overgevoelig voor contrastvloeistof. Tijdens de MRI-scan kun je dan klachten krijgen. Bijvoorbeeld koorts, zweten, duizeligheid, flauwvallen, huiduitslag, zwelling van het gezicht en kortademigheid. Denk je dat je eerder zo’n overgevoeligheidsreactie hebt gehad? Geef dit dan voor het onderzoek aan bij de arts.

Geen metalen voorwerpen

Een MRI-scan werkt met een sterk magneetveld. Dat magneetveld trekt metalen voorwerpen aan. 

Persoonlijke spullen met metaal mogen daarom niet in de ruimte van de MRI-scan komen, zoals sleutels en een mobiele telefoon. Je kunt geen MRI-scan krijgen als je metaalsplinters hebt.

MRI-scan en pacemaker

In een pacemaker zit ook metaal. Daarom mag je soms niet in de MRI-scan als je een pacemaker hebt. 

Per pacemaker wordt bekeken of de MRI-scan veilig is. Als dat niet zo is, bespreekt de arts welk onderzoek je hiervoor in de plaats kan krijgen. 

MRI-scan

Deze video legt uit hoe een MRI-scan in zijn werk gaat.

Echografie

Deze video legt uit hoe een echografie in zijn werk gaat.

Wat is een echografie?

Een echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Deze golven hoor je niet. De weerkaatsing (echo) van de golven maakt organen en weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Zo kan de arts de organen in het lichaam bekijken en een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen zien. 

Hoe gaat een echografie?

Een echografie is een eenvoudig onderzoek. Tijdens het onderzoek lig je op een onderzoeksbank. De arts smeert gel op je huid. Hij of zij beweegt een klein apparaatje over je huid dat de geluidsgolven uitzendt. De arts kan de afbeeldingen op het beeldscherm vastleggen als foto’s. 

MIBG-scan

Dit is een scan waarbij de arts de radioactieve stof MIBG-tumoren of gezwellen in de bijnier kan aantoen. De radioactieve stof wordt in een bloedvat in uw arm gespoten en komt via het bloed in de bijnier terecht. Hierna maakt de arts op een aantal tijdstippen foto’s. Bijvoorbeeld na 24 uur en na 48 uur.

De straling die de radioactieve stof uitzendt wordt omgezet in beelden. Zo zijn eventuele tumoren of gezwellen te zien.

De hoeveelheid radioactiviteit die bij dit onderzoek gebruikt wordt is klein. Hierdoor zijn er geen schadelijke effecten te verwachten. Ook voor de omgeving zijn er geen gevaren. De ingespoten radioactieve stof verlaat binnen 4 dagen uw lichaam.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door KWF Kankerbestrijding, de redactie van kanker.nl

Laatste update: mei 2013