Gevolgen

Levensverzekering bij VHL

Opslaan
Bij de Belangenvereniging VHL komen regelmatig vragen binnen over het afsluiten van levensverzekeringen. Deze vragen komen vaak bij ons binnen als:
 • Iemand op het punt staat een huis te kopen en daarvoor een levensverzekering nodig heeft.
 • Iemand op het punt staat om erfelijkheidsonderzoek te ondergaan of dat al heeft ondergaan.
 • Of soms omdat een familielid zich wil laten testen op erfelijkheid, of dat al heeft gedaan.
Mensen die VHL hebben of drager zijn van het gen dat VHL kan veroorzaken kunnen problemen krijgen bij het afsluiten van een levensverzekering.

Testen kan van invloed zijn op uw verzekerbaarheid. Het kan betekenen dat u meer premie betalen moet. Of wordt geweigerd. Als het mogelijk is het makkelijker om eerst de levensverzekering te regelen. En daarna pas te testen. Naast erfelijke factoren spelen ook andere gezondheidsaspecten een rol, zoals overgewicht, roken en het voorkomen van een andere gezondheidsklacht. Maar ook hoe u op uw gezondheid let, of u sport, een dieet volgt, etc. Leg dus ook vooral de nadruk op gezond gedrag en gebruik dat in uw onderhandeling met de verzekeraar.

Belangrijk om te weten

 • Iedere verzekeraar heeft haar eigen acceptatievoorwaarden. Zij mogen zelf bepalen of u wel of niet wordt geaccepteerd.
 • Omdat u gezondheidsklachten heeft kan het acceptatieproces langer duren. Houd daar dus rekening mee. Lees verder hoe u de wachttijd kunt inkorten.
 • Niet iedereen kan een verzekering afsluiten.

 De belangrijkste tips voor het afsluiten van een levensverzekering:

 • Indien mogelijk: eerst verzekeren, dan testen op erfelijkheid.
 • Schakel een onafhankelijke hypotheekadviseur in.
 • Vraag meerdere offertes aan.
 • Hebt u de juiste gezondheidsvragenlijst?
 • Stuur positief medisch advies mee met de aanvraag van de levensverzekering.
 • Liefst aangevuld met literatuur met recente ontwikkelingen rond VHL die positief kan uitpakken voor de verzekeringsaanvraag.
 • Verzoek de verzekeraar om het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste te vernemen.
 • Onderhandel over resultaat aanvraag met de verzekeraar.
 • Breng uw persoonlijke situatie in kaart: wat krijgen uw nabestaanden bij uw overlijden?
Regel bij de koop van het huis, dat de koop zonder kosten wordt ontbonden, als u de financiering niet rond krijgt. Dit voorkomt hoge kosten!

Voorbereiding bij het afsluiten van een levensverzekering

Bij de koop van een huis vraagt een bank vaak aan u om een levensverzekering af te sluiten. Soms wordt ook gesproken over een overlijdensrisicoverzekering. Voor de leesbaarheid hebben we het hier over levensverzekering.

Een levensverzekering dekt het risico op overlijden binnen een bepaalde periode. U spreekt af met de verzekeraar dat hij een bedrag uitkeert als u komt te overlijden.

Levensverzekering is niet verplicht

U bent niet verplicht om een levensverzekering af te sluiten als u een hypotheek afsluit. Er zijn hypotheekverstrekkers waarbij het mogelijk is zonder een levensverzekering een hypotheek af te sluiten, zoals bijvoorbeeld de ING en Moneyou.

Er zijn ook verschillende vormen van hypotheken waarbij dit niet nodig is. Het is best ingewikkeld om een goede keuze te maken. Elke vorm heeft zijn specifieke plus- en minpunten. Daarom is het verstandig om met uw tussenpersoon te bespreken wat u graag wilt. Hij weet ook welke hypotheekverstrekkers geen levensverzekering als voorwaarde stellen. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de gevolgen van het afsluiten van de hypotheek! De adviseur kan dit samen met u nagaan.

Tip: Het is mogelijk dat u al een levensverzekering heeft. Deze kunt ook gebruiken bij de nieuwe hypotheek. Een goede hypotheekverstrekker biedt u de mogelijkheid om deze levensverzekering te gebruiken voor de nieuwe hypotheek.

Levensverzekering zonder hypotheek

Het is mogelijk al een levensverzekering af te sluiten zonder dat u een huis gaat kopen, bijvoorbeeld omdat in uw familie mogelijk VHL voorkomt. Het is wel goed om hierbij gebruik te maken van de hulp van een verzekeringsadviseur. Overleg uw plan en laat hem u goed adviseren. 

Levensverzekering afsluiten

Medische adviseur

Bij de aanvraag van een levensverzekering vult u en gezondheidsvragenlijst in. Een medisch adviseur (dit is een arts) bekijkt of er nog aanvullende informatie nodig is. Hij gaat na wat de risico’s zijn van u op vroegtijdig overlijden. Hij geeft zijn advies door aan de acceptant van de verzekeraar.

Acceptant

De acceptant bepaalt de hoogte van de premie. Zodra u het aanbod van de verzekeraar ontvangt bent u door de acceptatieprocedure heen. Maar u bent nog niet geaccepteerd. Pas nadat u akkoord bent gegaan met het aanbod van de verzekeraar en nadat u de polis heeft ontvangen heeft u de acceptatieprocedure afgerond. Eventuele veranderingen in uw gezondheid moet u doorgeven zolang de acceptatieprocedure nog loopt!

Een goed voorbereiding is het halve werk. U kunt zelf stappen zetten om de aanvraag soepel te laten verlopen.

Hypotheekadviseur

U begint met het zoeken van een hypotheekadviseur. Een goede hypotheekadviseur gaat op zoek naar de hypotheek en levensverzekering die het best bij u past. Soms weet hij vanuit zijn praktijk ook welke verzekeraars wat soepeler zijn met accepteren.

Wat kan de hypotheekadviseur voor u doen?

U kunt de hypotheekadviseur op de hoogte brengen van uw klachten. De hypotheekadviseur kan dan verschillende mogelijkheden voor financiering met u bespreken.

De hypotheekadviseur kan soms ook een beter resultaat regelen vanwege zijn relatie met de verzekeraar. U kunt het beste kiezen voor een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze is niet aan één verzekeraar verbonden. Dat vergroot de mogelijkheden voor financiering.

De hypotheekadviseur kan voor u meerdere offertes opvragen. Dat betekent dat hij een aantal verzekeraars zal vragen om een offerte aan u uit te brengen.

Meerdere offertes bij verschillende verzekeraars aanvragen maakt het mogelijk, dat u:

 • verschillende offertes, polisvoorwaarden en de reacties van de verzekeraars kunt vergelijken
 • niet hoeft te zeggen dat u met afwijkende voorwaarden te maken hebt gehad. Want als u want als  eerste het advies van de geneeskundig adviseur hoort, kunt u de hele aanvraag intrekken. U geeft dit duidelijk aan op uw aanvraag. 
 • u de aanvraag kunt laten vernietigen als u niet op de offerte ingaat. 

Tip: ga na voor uzelf of u de juist de gezondheidsverklaringen heeft ingevuld. Per 1 januari 2012 zijn deze namelijk gewijzigd. Heeft u niet de juiste? Verzoek de verzekeraar dan om een nieuwe verklaring. Onze ervaring is dat het soms nog wel even duurt voordat de juiste verklaringen worden gebruikt.

Het is verstandig om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen. Ga na voor hoelang u de verzekering afsluit. Bekijk ook wanneer er wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Is dat bij overlijden of op een bepaalde datum? U kunt uw wensenlijst bespreken met de adviseur. Zo weet hij precies wat u wenst.

Uw adviseur is meestal niet op de hoogte van wat VHL nu precies inhoudt. U heeft de mogelijkheid om informatie aan hem te geven ten behoeve van de aanvraag. (link naar De Belangenverenigingf VHL)

Belangenvereniging VHL

De Belangenvereniging VHL is goed op de hoogte van alle recente onderzoeken. U kunt ons vragen naar onderzoek dat is gedaan over de ontwikkeling van de ziekte. Deze informatie kunt u gebruiken bij de aanvraag van uw levensverzekering. Denk daarbij aan vakliteratuur die positieve informatie geven over de levensverwachting.

Positief medisch advies van uw behandelaar

De verzekeraar wilt graag weten hoe het met uw gezondheid is. Als u klachten van de VHL heeft dan zal de verzekeraar daar bijzondere aandacht voor hebben. Een verzekeraar maakt gebruik van statistieken waaruit blijkt hoe groot het overlijdensrisico is. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat u eerder overlijdt aan VHL dan een andere persoon van uw leeftijd en geslacht zonder gezondheidsprobleem.

Daarom is het belangrijk dat u de verzekeraar de gelegenheid geeft een zo individueel mogelijke inschatting te maken. Hij moet dus goed naar uw persoonlijke situatie kunnen kijken. Wij raden u daarom aan om zoveel mogelijk positief medische informatie mee te sturen van uw behandelaar. Hieronder vindt u al wat algemene informatie die de behandelaar kan gebruiken.

Tip: zorg er voor dat u de informatie direct van de specialist krijgt. U kunt met hem of haar bespreken welke positieve informatie wordt doorgegeven. U voegt deze informatie direct mee met de aanvraag. Dit levert u tijdwinst op. En u weet precies over welke informatie de medisch adviseur (interne link naar pagina met info over de medisch adviseur) beschikt.

De ziekte Von Hippel-Lindau (VHL) is een erfelijk tumorsyndroom. Het wordt gekenmerkt door tumoren in met name cerebellum, myelum, retinae, nieren, bijnieren en pancreas. De meeste tumoren die bij VHL voorkomen zijn echter goedaardig. Als bij u dit het geval is kan uw behandelaar beklemtonen in zijn informatie dat het bij u om goedaardige tumoren gaat.

Met name niertumoren kunnen kwaadaardig worden. Door het preventieve screening programma in Nederland worden deze tumoren sneller gevonden. Dit biedt een wat bredere en tijdige behandelprocedure. Heeft u met deze kwaadaardige tumoren te maken dan kan de behandelaar aangeven hoe de behandeling verloopt. En in welk stadium u zit van de ziekte. Als daarbij een positieve prognose kan geven is dat goed om te gebruiken in de verzekeringsaanvraag. 

De combinatie van klachten en aanwezigheid van tumoren en het moment waarop de tumor zich manifesteert, verschilt van patiënt tot patiënt en van familie tot familie. Bij VHL ontstaan tumoren gemiddeld tussen het 20ste en 40ste levensjaar. De gemiddelde levensverwachting van een onbehandelde VHL-patiënt wordt geschat op 49 jaar. De levensverwachting van een patiënt onder behandeling zal in de meeste gevallen niet korter zijn dan van een persoon zonder VHL.

Het feit dat u bekend bent met de ziekte betekent zeer waarschijnlijk dat u ook stappen onderneemt: (preventieve) controle, onderzoek en eventueel een operatie. Dit draagt er toe bij dat het overlijdensrisico niet veel hoger zijn dan een persoon zonder VHL.

Als de medisch adviseur bekend is met VHL kan dat een positief effect hebben op het verloop van de verzekeringsaanvraag. Voorop staat dat de verzekeraar zelf mag bepalen wie hij verzekert, en onder welke voorwaarden dat dit gebeurt. Onbekendheid met VHL kan er echter wel toe leiden dat de medisch adviseur sneller een negatief advies geeft. Daarom is het goed om zoveel mogelijk recente en individuele informatie over uw gezondheid  door te geven.

Resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste vernemen

U loopt het risico vanwege de VHL dat u onder afwijkende voorwaarden wordt geaccepteerd. U kunt zelfs worden geweigerd. Als u een volgende keer een verzekering aanvraagt mag de verzekeraar aan u vragen of u eerder onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of bent geweigerd. Als dat zo is dan moet u dat doorgeven als de verzekeraar er naar vraagt. Hoe kunt u dit stempel voorkomen? U kunt dit doen door een brief bij de verzekeringsaanvraag in te sluiten. Daarop geeft u aan dat het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste wilt vernemen. U hebt daar recht op.

Hoe gaat het in zijn werk? Uw gezondheid wordt beoordeeld door de medische adviseur. Normaal gesproken geeft hij dit advies door aan de acceptant van de verzekeraar. Nu hebt u geregeld dat u het als eerste krijgt te horen. Bij het advies is al duidelijk of u wel of geen problemen krijgt bij de verzekeringsaanvraag. U hebt dan de keuze om uw aanvraag in te trekken, of deze door laten sturen naar de acceptant.

Kiest u er voor de aanvraag in te trekken dan heeft er geen acceptatie plaats gevonden. U kunt dan bij een andere verzekeraar een nieuwe aanvraag indienen. Bij deze aanvraag hoeft u niet aan te geven dat u onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of bent geweigerd voor de aanvraag van een levensverzekering. Verzoek naast de intrekking ook de vernietiging van uw dossier.

Het nadeel is dat u geen verzekering hebt afgesloten, u moet nu dus weer op zoek naar een andere verzekeraar. Maar omdat iedere verzekeraar zijn eigen acceptatievoorwaarden heeft is het zinvol het bij een andere verzekeraar opnieuw te proberen.

Kiest u wel voor doorsturen dan moet u wel rekening houden met een hogere premie. Of een weigering van de levensverzekering. Wat u daartegen kunt doen leest u hierna.

Premieverhoging of een weigering van de levensverzekering

U kunt met 3 mogelijke uitslagen te maken krijgen: 

 • u wordt onder normale voorwaarden geaccepteerd
 • u moet een hogere premie betalen (premieverhoging)
 • u wordt geweigerd voor de verzekering

We hebben het al eens gezegd: de verzekeraar is geheel vrij in zijn acceptatievoorwaarden. Hij mag u dus een hogere premie laten betalen. Of u zelfs weigeren voor de verzekering.

U hebt het recht op een motivering van de beslissing van de verzekeraar. De verzekeraar moet u duidelijk kunnen aangeven waarom u bent afgewezen. Of meer premie moet betalen. Met deze motivering kunt u nagaan of de verzekeraar wel alle informatie heeft gebruikt die u heeft toegezonden.  Is dat niet het geval? Verzoek de verzekeraar dan om nogmaals naar uw situatie te kijken met alle informatie die u hebt gestuurd.

Herverzekeren

U kunt de verzekeraar vragen of hij uw risico wil proberen te herverzekeren. De verzekeraar kan dan bij een andere (vaak grote, internationale) verzekeraar vragen of hij u wilt verzekeren. Dit betekent vaak wel dat u meer premie moet betalen.

U kunt ook aan uw hypotheekadviseur vragen om te onderhandelen met de verzekeraar. Mogelijk dat hij met zijn contacten bij de verzekeraar op een positiever resultaat uitkomen.

Voorkom een stempel!

Wettelijke regels erfelijkheidsonderzoek (levensverzekering)

Als u een levensverzekering aanvraagt moet u een gezondheidsvragenlijst invullen. In Nederland geldt een aantal wettelijke afspraken over het vragen naar erfelijkheid door verzekeraars. Deze zijn geregeld in de Wet op de Medische Keuringen. Onder erfelijkheidsonderzoek wordt stamboomonderzoek, DNA- en chromosomaal onderzoek verstaan.

 • De verzekeraar mag niet als voorwaarde stellen dat u erfelijkheidsonderzoek moet ondergaan bij de aanvraag van een levensverzekering.
 • Onder het bedrag van € 181.198,- mag een verzekeraar niet vragen naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek. Dat geldt voor onderzoek dat u zelf heeft gedaan of onderzoek door familieleden. Deze grens heet ook wel de vragengrens. Boven de vragengrens mag de verzekeraar dat wél.
 • Onder de vragengrens mag de verzekeraar een beperkt aantal vragen stellen. Hij mag niet meer vragen stellen. Minder mag wel.
 • De gezondheidsvragenlijst is per 1 januari 2012 gewijzigd. Er mag niet meer gevraagd worden of in uw familie hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en psychische aandoeningen voorkomen. Bekijk dus goed of u de juiste vragenlijst heeft. Heeft u niet de juiste? Verzoek de verzekeraar dan om een nieuwe verklaring. Onze ervaring is dat het soms nog wel even duurt voordat de juiste verklaringen worden gebruikt

Let op: heeft u erfelijkheidsonderzoek ondergaan en heeft u wel al symptomen die bij VHL horen? U bent dan verplicht ze te noemen. Ook als de verzekeraar daar niet naar vraagt. Maak in dit geval, indien mogelijk, gebruik van positief medisch advies.

Handig om te weten:

 • Er is een wijziging van de Wet op de Medische Keuringen. Per 1 juli 2012 wordt de vragengrens € 250.000, in plaats van het eerdere bedrag van € 181.198,-
 • Bij de vragengrens worden de bedragen over een periode over 3 jaar bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld. U sluit eerst een verzekering af van € 170.000,-  Binnen drie jaar na het afsluiten van de verzekering sluit u een nieuwe af van € 130.000,- Bij elkaar is dat € 300.000,-. Omdat u nu met de opgetelde vragen boven de vragengrens komt mag er naar erfelijkheid worden gevraagd. Na 3 jaar niet meer. Soms kan het dus handiger zijn om de levensverzekering in 2 stappen te regelen.
 • Bent u bezig met de koop van een huis? Regel dan eerst de hypotheek en de levensverzekering. Daarna kunt u de keuze maken u zelf te testen.
 • Heeft erfelijk onderzoek aangetoond dat u erfelijk belast bent net VHL? U kunt dan voorzorgsmaatregelen nemen, zoals regelmatig onderzoek. Dat regelmatige onderzoek hoeft u niet te melden als u nog geen klachten heeft. U bent verplicht om periodieke controles te vermelden, u heeft dan immers al klachten die worden behandeld.
 • Het is niet te zeggen welke verzekeraar het makkelijkste accepteert. Dat hangt van veel zaken af. Naast uw persoonlijke gezondheid speelt ook mee dat iedere verzekeraar vrij is in zijn acceptatievoorwaarden. Verzekeraars geven geen informatie over hun acceptatiebeleid. Het is daarmee helaas niet mogelijk aan te geven welke verzekeraar VHL accepteert en welke niet.
 • Bij VHL kiezen mensen soms voor een preventieve operatie. De operatie moet u wel melden. Dit kan tot een premieverhoging leiden.
 • Dat geldt ook bij preventief gebruik van medicatie, ook dit moet u melden.
 • Een verzekeraar mag uw gegevens niet gebruiken als een familielid van u zich wil verzekeren. De erfelijkheidgegevens mogen alleen worden gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag. En niet voor de aanvraag van een familielid.
 • Er is geen standaardpremie. De premie hangt af van uw gezondheid, het te verzekeren bedrag, welke verzekeraar u kiest en hoe de verzekeraar zijn acceptatievoorwaarden hanteert.
 • Het maakt voor de Wet op de Medische Keuringen niet uit of u in het buitenland bent getest of in Nederland. U bent op de hoogte van de uitkomst, dat is wat telt. Belangrijk is dus om eerst na te gaan of u het resultaat van erfelijkheidsonderzoek moet melden. Heeft u klachten van de VHL? Dan moet u dat melden. Heeft u geen klachten van de VHL maar bent u wel drager? Onder het bedrag van €181.198,- hoeft u niet het resultaat te vermelden bij de aanvraag van de levensverzekering. Daarboven mag de verzekeraar er wel naar vragen. 

Alternatief voor een levensverzekering

Soms is het niet mogelijk om een levensverzekering af te sluiten. Dat kan erg vervelend zijn. Zeker als het goed met u gaat. Of als de koop van een huis niet doorgaat omdat u de financiering en de daaraan gekoppelde hypotheek niet rond krijgt. 

In sommige gevallen is het mogelijk alleen een hypotheek af te sluiten. Uw hypotheekadviseur kan voor u nagaan welke bank dit kan bieden.

Het voordeel van deze constructie is duidelijk. U krijgt de financiering en de koop van uw huis gaat door. Het nadeel is dat bij uw overlijden geen levensverzekering tot uitbetaling overgaat.

Daarom adviseren wij voor u zelf (en voor uw eventuele partner of nabestaanden) na te gaan hoe hun financiële situatie is na uw overlijden. Hieronder vindt u een checklist:

 • uitbetaling spaarloonregelingen
 • uitbetaling koopsompolissen
 • uitbetaling eventuele levensverzekeringen of andere verzekeringen die uitkeren bij overlijden
 • uitkering nabestaandenpensioen (mogelijk via uw pensioenfonds- of verzekeraar)
 • uitkeringen (half-)wezenpensioen aan uw kinderen (mogelijk via uw pensioenfonds- of verzekeraar)

Door goed uw situatie in kaart brengen kunt u een goed afgewogen oordeel maken voor het risico dat uw partner of nabestaanden lopen bij overlijden.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2013

Dit artikel is geschreven door Belangenvereniging Von Hippel Lindau.