Levensverzekering bij VHL

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon
Opslaan

Bij de Belangenvereniging VHL komen regelmatig vragen binnen over het afsluiten van levensverzekeringen. Deze vragen komen vaak bij ons binnen als:

 • Iemand op het punt staat een huis te kopen en daarvoor een levensverzekering nodig heeft.
 • Iemand op het punt staat om erfelijkheidsonderzoek te ondergaan of dat al heeft ondergaan.
 • Of soms omdat een familielid zich wil laten testen op erfelijkheid, of dat al heeft gedaan.

Mensen die VHL hebben of drager zijn van het gen dat VHL kan veroorzaken kunnen problemen krijgen bij het afsluiten van een levensverzekering.

Testen kan van invloed zijn op de verzekerbaarheid. Het kan betekenen dat je meer premie betalen moet. Of wordt geweigerd. Als het mogelijk is het makkelijker om eerst de levensverzekering te regelen. En daarna pas te testen. Naast erfelijke factoren spelen ook andere gezondheidsaspecten een rol, zoals overgewicht, roken en het voorkomen van een andere gezondheidsklacht. Maar ook hoe je op je gezondheid let, of je sport, een dieet volgt, etc. Leg dus ook vooral de nadruk op gezond gedrag en gebruik dat in de onderhandeling met de verzekeraar.

Belangrijk om te weten

 • Iedere verzekeraar heeft haar eigen acceptatievoorwaarden. Zij mogen zelf bepalen of je wel of niet wordt geaccepteerd.
 • Omdat je gezondheidsklachten hebt kan het acceptatieproces langer duren. Houd daar dus rekening mee. Lees verder hoe je de wachttijd kunt inkorten.
 • Niet iedereen kan een verzekering afsluiten.

 De belangrijkste tips voor het afsluiten van een levensverzekering:

 • Indien mogelijk: eerst verzekeren, dan testen op erfelijkheid.
 • Schakel een onafhankelijke hypotheekadviseur in.
 • Vraag meerdere offertes aan.
 • Heb je de juiste gezondheidsvragenlijst?
 • Stuur positief medisch advies mee met de aanvraag van de levensverzekering.
 • Liefst aangevuld met literatuur met recente ontwikkelingen rond VHL die positief kan uitpakken voor de verzekeringsaanvraag.
 • Verzoek de verzekeraar om het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste te vernemen.
 • Onderhandel over resultaat aanvraag met de verzekeraar.
 • Breng je persoonlijke situatie in kaart: wat krijgen je nabestaanden bij jouw overlijden?

Regel bij de koop van het huis, dat de koop zonder kosten wordt ontbonden, als je de financiering niet rond krijgt. Dit voorkomt hoge kosten!

Voorbereiding bij het afsluiten van een levensverzekering

Bij de koop van een huis vraagt een bank vaak om een levensverzekering af te sluiten. Soms wordt ook gesproken over een overlijdensrisicoverzekering. Voor de leesbaarheid hebben we het hier over levensverzekering.

Een levensverzekering dekt het risico op overlijden binnen een bepaalde periode. Je spreekt af met de verzekeraar dat hij een bedrag uitkeert als je komt te overlijden.

Levensverzekering is niet verplicht

Je bent niet verplicht om een levensverzekering af te sluiten als je een hypotheek afsluit. Er zijn hypotheekverstrekkers waarbij het mogelijk is zonder een levensverzekering een hypotheek af te sluiten, zoals bijvoorbeeld de ING en Moneyou.

Er zijn ook verschillende vormen van hypotheken waarbij dit niet nodig is. Het is best ingewikkeld om een goede keuze te maken. Elke vorm heeft zijn specifieke plus- en minpunten. Daarom is het verstandig om met de tussenpersoon te bespreken wat je graag wilt. Hij weet ook welke hypotheekverstrekkers geen levensverzekering als voorwaarde stellen. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de gevolgen van het afsluiten van de hypotheek! De adviseur kan dit samen met je nagaan.

Tip: Het is mogelijk dat je al een levensverzekering heeft. Deze kun je ook gebruiken bij de nieuwe hypotheek. Een goede hypotheekverstrekker biedt de mogelijkheid om deze levensverzekering te gebruiken voor de nieuwe hypotheek.

Levensverzekering zonder hypotheek

Het is mogelijk al een levensverzekering af te sluiten zonder dat je een huis gaat kopen, bijvoorbeeld omdat in je familie mogelijk VHL voorkomt. Het is wel goed om hierbij gebruik te maken van de hulp van een verzekeringsadviseur. Overleg je plan en laat je goed adviseren. 

Levensverzekering afsluiten

Medische adviseur

Bij de aanvraag van een levensverzekering vul je een gezondheidsvragenlijst in. Een medisch adviseur (dit is een arts) bekijkt of er nog aanvullende informatie nodig is. Hij gaat na wat de risico’s zijn op vroegtijdig overlijden. Hij geeft zijn advies door aan de acceptant van de verzekeraar.

Acceptant

De acceptant bepaalt de hoogte van de premie. Zodra je het aanbod van de verzekeraar ontvangt ben je door de acceptatieprocedure heen. Maar je bent nog niet geaccepteerd. Pas nadat je akkoord bent gegaan met het aanbod van de verzekeraar en nadat je de polis hebt ontvangen, heb je de acceptatieprocedure afgerond. Eventuele veranderingen in je gezondheid moet je doorgeven zolang de acceptatieprocedure nog loopt!

Een goed voorbereiding is het halve werk. Je kunt zelf stappen zetten om de aanvraag soepel te laten verlopen.

Hypotheekadviseur

Je begint met het zoeken van een hypotheekadviseur. Een goede hypotheekadviseur gaat op zoek naar de hypotheek en levensverzekering die het best bij jou past. Soms weet hij vanuit zijn praktijk ook welke verzekeraars wat soepeler zijn met accepteren.

Wat kan de hypotheekadviseur voor je doen?

Je kunt de hypotheekadviseur op de hoogte brengen van je klachten. De hypotheekadviseur kan dan verschillende mogelijkheden voor financiering met jou bespreken.

De hypotheekadviseur kan soms ook een beter resultaat regelen vanwege zijn relatie met de verzekeraar. Je kunt het beste kiezen voor een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze is niet aan één verzekeraar verbonden. Dat vergroot de mogelijkheden voor financiering.

De hypotheekadviseur kan meerdere offertes opvragen. Dat betekent dat hij een aantal verzekeraars zal vragen om een offerte uit te brengen.

Meerdere offertes bij verschillende verzekeraars aanvragen maakt het mogelijk, dat je:

 • verschillende offertes, polisvoorwaarden en de reacties van de verzekeraars kunt vergelijken
 • iet hoeft te zeggen dat je met afwijkende voorwaarden te maken hebt gehad. Want als je als eerste het advies van de geneeskundig adviseur hoort, kun je de hele aanvraag intrekken. Je geeft dit duidelijk aan op de aanvraag. 
 • je de aanvraag kunt laten vernietigen als je niet op de offerte ingaat. 

Tip: ga voor jezelf na of je de juist de gezondheidsverklaringen hebt ingevuld. Per 1 januari 2012 zijn deze namelijk gewijzigd. Heb je niet de juiste? Verzoek de verzekeraar dan om een nieuwe verklaring. 

Het is verstandig om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen. Ga na voor hoelang je de verzekering afsluit. Bekijk ook wanneer er wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Is dat bij overlijden of op een bepaalde datum? Je kunt je wensenlijst bespreken met de adviseur. 

De adviseur is meestal niet op de hoogte van wat VHL nu precies inhoudt. Je hebt de mogelijkheid om informatie aan hem/haar te geven ten behoeve van de aanvraag.

Belangenvereniging VHL

De Belangenvereniging VHL is goed op de hoogte van alle recente onderzoeken. Je kunt hen vragen naar onderzoek dat is gedaan over de ontwikkeling van de ziekte. Deze informatie kun je gebruiken bij de aanvraag van een levensverzekering. Denk daarbij aan vakliteratuur die positieve informatie geven over de levensverwachting.

Positief medisch advies van uw behandelaar

De verzekeraar wilt graag weten hoe het met je gezondheid is. Als je klachten van de VHL hebt dan zal de verzekeraar daar bijzondere aandacht voor hebben. Een verzekeraar maakt gebruik van statistieken waaruit blijkt hoe groot het overlijdensrisico is. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat je overlijdt aan VHL in vergelijking met een andere persoon van dezelfde leeftijd en geslacht zonder gezondheidsprobleem.

Daarom is het belangrijk dat je de verzekeraar de gelegenheid geeft een zo individueel mogelijke inschatting te maken. Hij moet dus goed naar je persoonlijke situatie kunnen kijken. Wij raden je daarom aan om zoveel mogelijk positief medische informatie mee te sturen van je behandelaar. Hieronder vind je al wat algemene informatie die de behandelaar kan gebruiken.

Tip: zorg er voor dat je de informatie direct van de specialist krijgt. Je kunt met hem of haar bespreken welke positieve informatie wordt doorgegeven. Je voegt deze informatie direct mee met de aanvraag. Dit levert tijdwinst op. En je weet precies over welke informatie de medisch adviseur beschikt.

De ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL) is een erfelijk tumorsyndroom. Het wordt gekenmerkt door tumoren in met name cerebellum, myelum, retinae, nieren, bijnieren en pancreas. De meeste tumoren die bij VHL voorkomen zijn echter goedaardig. Als dit het geval is, kan de behandelaar beklemtonen in zijn informatie dat het bij jou om goedaardige tumoren gaat.

Met name niertumoren kunnen kwaadaardig worden. Door het preventieve screening programma in Nederland worden deze tumoren sneller gevonden. Dit biedt een wat bredere en tijdige behandelprocedure. Heb je met deze kwaadaardige tumoren te maken dan kan de behandelaar aangeven hoe de behandeling verloopt. En in welk stadium de ziekte zich bevindt. Als daarbij een positieve prognose kan geven is dat goed om te gebruiken in de verzekeringsaanvraag. 

De combinatie van klachten en aanwezigheid van tumoren en het moment waarop de tumor zich manifesteert, verschilt van patiënt tot patiënt en van familie tot familie. Bij VHL ontstaan tumoren gemiddeld tussen het 20ste en 40ste levensjaar. De gemiddelde levensverwachting van een onbehandelde VHL-patiënt wordt geschat op 49 jaar. De levensverwachting van een patiënt onder behandeling zal in de meeste gevallen niet korter zijn dan van een persoon zonder VHL.

Het feit dat je bekend bent met de ziekte betekent zeer waarschijnlijk dat je ook stappen onderneemt: (preventieve) controle, onderzoek en eventueel een operatie. Dit draagt ertoe bij dat het overlijdensrisico niet veel hoger zijn dan een persoon zonder VHL.

Als de medisch adviseur bekend is met VHL kan dat een positief effect hebben op het verloop van de verzekeringsaanvraag. Voorop staat dat de verzekeraar zelf mag bepalen wie hij verzekert, en onder welke voorwaarden dat dit gebeurt. Onbekendheid met VHL kan er echter wel toe leiden dat de medisch adviseur sneller een negatief advies geeft. Daarom is het goed om zoveel mogelijk recente en individuele informatie over je gezondheid  door te geven.

Resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste vernemen

Vanwege de VHL loop je het risico dat je onder afwijkende voorwaarden wordt geaccepteerd. Je kunt zelfs worden geweigerd. Als je een volgende keer een verzekering aanvraagt mag de verzekeraar aan je vragen of je eerder onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of geweigerd. Als dat zo is dan moet je dat doorgeven als de verzekeraar er naar vraagt. Hoe kun je dit stempel voorkomen? Dat doe je door een brief bij de verzekeringsaanvraag in te sluiten. Daarop geef je aan dat je het resultaat van de verzekeringsaanvraag als eerste wilt vernemen.Daar heb je recht op.

Hoe gaat het in zijn werk? Je gezondheid wordt beoordeeld door de medische adviseur. Normaal gesproken geeft hij dit advies door aan de acceptant van de verzekeraar. Nu heb je geregeld dat je het als eerste krijgt te horen. Bij het advies is al duidelijk of je wel of geen problemen krijgt bij de verzekeringsaanvraag. Je hebt dan de keuze om de aanvraag in te trekken, of deze door laten sturen naar de acceptant.

Wanneer je de aanvraag intrekt, heeft er geen acceptatie plaats gevonden. Je kunt dan bij een andere verzekeraar een nieuwe aanvraag indienen. Bij deze aanvraag hoef je niet aan te geven dat je onder afwijkende voorwaarden bent geaccepteerd. Of geweigerd. Verzoek naast de intrekking ook de vernietiging van je dossier.

Het nadeel is dat je geen verzekering hebt afgesloten. Je moet nu dus weer op zoek naar een andere verzekeraar. Maar omdat iedere verzekeraar zijn eigen acceptatievoorwaarden heeft, is het zinvol het bij een andere verzekeraar opnieuw te proberen.

Kies je wel voor doorsturen dan moet je wel rekening houden met een hogere premie. Of een weigering van de levensverzekering. Wat je daartegen kunt doen lees je hierna.

Premieverhoging of een weigering van de levensverzekering

Je kunt met 3 mogelijke uitslagen te maken krijgen: 

 • je wordt onder normale voorwaarden geaccepteerd
 • je moet een hogere premie betalen (premieverhoging)
 • je wordt geweigerd voor de verzekering

We hebben het al eens gezegd: de verzekeraar is geheel vrij in zijn acceptatievoorwaarden. Hij mag je dus een hogere premie laten betalen. Of zelfs weigeren voor de verzekering.

Je hebt het recht op een motivering van de beslissing van de verzekeraar. De verzekeraar moet duidelijk kunnen aangeven waarom je bent afgewezen. Of meer premie moet betalen. Met deze motivering kun je nagaan of de verzekeraar wel alle informatie heeft gebruikt die je hebt toegezonden. Is dat niet het geval? Verzoek de verzekeraar dan om nogmaals naar je situatie te kijken met alle informatie die je hebt gestuurd.

Herverzekeren

Je kunt de verzekeraar vragen of hij je risico wil proberen te herverzekeren. De verzekeraar kan dan bij een andere (vaak grote, internationale) verzekeraar vragen of hij je wil verzekeren. Dit betekent vaak wel dat je meer premie moet betalen.

Je kunt ook aan de hypotheekadviseur vragen om te onderhandelen met de verzekeraar. Mogelijk dat hij met zijn contacten bij de verzekeraar op een positiever resultaat uitkomt.

Voorkom een stempel.

Wettelijke regels erfelijkheidsonderzoek (levensverzekering)

Als je een levensverzekering aanvraagt moet je een gezondheidsvragenlijst invullen. In Nederland geldt een aantal wettelijke afspraken over het vragen naar erfelijkheid door verzekeraars. Deze zijn geregeld in de Wet op de Medische Keuringen. Onder erfelijkheidsonderzoek wordt stamboomonderzoek, DNA- en chromosomaal onderzoek verstaan.

 • De verzekeraar mag niet als voorwaarde stellen dat je een erfelijkheidsonderzoek moet ondergaan bij de aanvraag van een levensverzekering.
 • Onder het bedrag van € 181.198,- mag een verzekeraar niet vragen naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek. Dat geldt voor onderzoek dat je zelf hebt gedaan of onderzoek door familieleden. Deze grens heet ook wel de vragengrens. Boven de vragengrens mag de verzekeraar dat wél.
 • Onder de vragengrens mag de verzekeraar een beperkt aantal vragen stellen. Hij mag niet meer vragen stellen. Minder mag wel.
 • De gezondheidsvragenlijst is per 1 januari 2012 gewijzigd. Er mag niet meer gevraagd worden of in je familie hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en psychische aandoeningen voorkomen. Bekijk dus goed of je de juiste vragenlijst hebt. Is het niet de juiste? Verzoek de verzekeraar dan om een nieuwe verklaring. Onze ervaring is dat het soms nog wel even duurt voordat de juiste verklaringen worden gebruikt.

Let op: heb je een erfelijkheidsonderzoek ondergaan en heb je wel al symptomen die bij VHL horen? Dan ben je verplicht ze te noemen. Ook als de verzekeraar daar niet naar vraagt. Maak in dit geval, indien mogelijk, gebruik van positief medisch advies.

Handig om te weten:

 • Er is een wijziging van de Wet op de Medische Keuringen. Per 1 juli 2012 wordt de vragengrens € 250.000, in plaats van het eerdere bedrag van € 181.198,-
 • Bij de vragengrens worden de bedragen over een periode over 3 jaar bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld. Je sluit eerst een verzekering af van € 170.000,-  Binnen drie jaar na het afsluiten van de verzekering sluit je een nieuwe af van € 130.000,- Bij elkaar is dat € 300.000,-. Omdat je nu met de opgetelde vragen boven de vragengrens komt mag er naar erfelijkheid worden gevraagd. Na 3 jaar niet meer. Soms kan het dus handiger zijn om de levensverzekering in 2 stappen te regelen.
 • Ben je bezig met de koop van een huis? Regel dan eerst de hypotheek en de levensverzekering. Daarna kun je de keuze maken jezelf te testen.
 • Heeft erfelijk onderzoek aangetoond dat je erfelijk belast bent met VHL? Dan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals regelmatig onderzoek. Dat regelmatige onderzoek hoef je niet te melden als je nog geen klachten hebt. Je bent verplicht om periodieke controles te vermelden, je hebt dan immers al klachten die worden behandeld.
 • Het is niet te zeggen welke verzekeraar het makkelijkste accepteert. Dat hangt van veel zaken af. Naast je persoonlijke gezondheid speelt ook mee dat iedere verzekeraar vrij is in zijn acceptatievoorwaarden. Verzekeraars geven geen informatie over hun acceptatiebeleid. Het is daarmee helaas niet mogelijk aan te geven welke verzekeraar VHL accepteert en welke niet.
 • Bij VHL kiezen mensen soms voor een preventieve operatie. De operatie moet je wel melden. Dit kan tot een premieverhoging leiden.
 • Dat geldt ook bij preventief gebruik van medicatie, ook dit moet je melden.
 • Een verzekeraar mag jouw gegevens niet gebruiken als een familielid zich wil verzekeren. De erfelijkheidgegevens mogen alleen worden gebruikt voor de beoordeling van jouw aanvraag. En niet voor de aanvraag van een familielid.
 • Er is geen standaardpremie. De premie hangt af van je gezondheid, het te verzekeren bedrag, welke verzekeraar je kiest en hoe de verzekeraar zijn acceptatievoorwaarden hanteert.
 • Het maakt voor de Wet op de Medische Keuringen niet uit of je in het buitenland bent getest of in Nederland. Je bent op de hoogte van de uitkomst, dat is wat telt. Belangrijk is dus om eerst na te gaan of je het resultaat van erfelijkheidsonderzoek moet melden. Heb je klachten van de VHL? Dan moet je dat melden. Heb je geen klachten van de VHL maar ben je wel drager? Onder het bedrag van €181.198,- hoef je niet het resultaat te vermelden bij de aanvraag van een levensverzekering. Daarboven mag de verzekeraar er wel naar vragen. 

Alternatief voor een levensverzekering

Soms is het niet mogelijk om een levensverzekering af te sluiten. Dat kan erg vervelend zijn. Zeker als het goed met je gaat. Of als de koop van een huis niet doorgaat omdat je de financiering en de daaraan gekoppelde hypotheek niet rond krijgt. 

In sommige gevallen is het mogelijk alleen een hypotheek af te sluiten. De hypotheekadviseur kan nagaan welke bank dit kan bieden.

Het voordeel van deze constructie is duidelijk. Je krijgt de financiering en de koop van het huis gaat door. Het nadeel is dat bij overlijden geen levensverzekering tot uitbetaling overgaat.

Daarom adviseren wij voor jezelf (en voor je eventuele partner of nabestaanden) na te gaan hoe hun financiële situatie is na jouw overlijden. Hieronder vind je een checklist:

 • uitbetaling spaarloonregelingen
 • uitbetaling koopsompolissen
 • uitbetaling eventuele levensverzekeringen of andere verzekeringen die uitkeren bij overlijden
 • uitkering nabestaandenpensioen (mogelijk via het pensioenfonds- of verzekeraar)
 • uitkeringen (half-)wezenpensioen aan je kinderen (mogelijk via het pensioenfonds- of verzekeraar)

Door goed jouw situatie in kaart te brengen kun je een goed afgewogen oordeel maken voor het risico dat je partner of nabestaanden lopen bij overlijden.

Colofon

Met medewerking van:

Gemaakt door Belangenvereniging Von Hippel Lindau

Laatste update: april 2013